BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiewióra Marek
Tytuł
Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego: stan obecny a perspektywy
Legal Restrictions on Borrowing by Local Government: The Present State and the Perspectives
Źródło
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 106-115, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego, Kredyt, Rynek kapitałowy, Regulacje prawne
Local government, Local government financing, Credit, Capital market, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwiązania prawne zawarte w obowiązującej oraz w projektowanej ustawie o finansach publicznych w zakresie zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów. Zdaniem autora rozwiązania te najsilniej rzutują na możliwości pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na rynku kapitałowym. Celem artykułu są: porównanie regulacji obowiązujących z przewidywanymi, ich ocena, a także wyjaśnienie głównych ograniczeń w systemie pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów oraz wskazanie konkretnych rozwiązań likwidujących zdefiniowane problemy. (abstrakt oryginalny)

The article presents those regulations, (either in place or included in the draft public finance act), concerning borrowing by local government, which, in author's opinion, have the biggest influence on the possibility of borrowing by local government on the capital market. The aim of the article is the comparison of the present to planned regulations, their evaluation, and the explanation of the main restrictions in the local government borrowing system as well as the formulation of concrete proposals for solutions eliminating determined problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gonet W. (2006), Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, "Monografie i Opracowania", nr 543, SGH, Warszawa.
  2. King D.S. (1984), Fiscal Tiers: the Economics of Multi-Level Government, Allen&Unwin, London.
  3. Kosikowski C., Szpringer Z. (2007), Finanse publiczne: Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, LexisNexis, Warszawa.
  4. Ministerstwo Finansów (2006), Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2003-2005, http://bip.mofnet.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2006/nadwyzka_operacyjna.doc
  5. Ruśkowski E., Salachna J.M. (2006), Zmiany zasad ogólnych ustawy o finansach publicznych a gospodarka finansowa jednostek samorządu terytonalnego, "Finanse Komunalne", nr 6, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=236
  6. Swianiewicz P. (2004a), Finanse lokalne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
  7. Swianiewicz P. (2004b), Przyszłoroczny deficyt musi być ograniczony, "Gazeta Samorządu i Administracji", 27 września (nr 20).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu