BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkowski Kazimierz
Tytuł
Funkcje zwyczaju w prawie pracy
The Functions of a Custom in the Labour Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 1, s. 2-5
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Prawo zobowiązań, Relacje kierownik-podwładny
Labour law, Obligation law, Manager-subordinate relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przepisy prawa pracy oraz orzecznictwo sądowe przede wszystkim odnoszą się do ustalonego zwyczaju istniejącego w konkretnych zakładach pracy. Zwyczaj pełni dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, może być źródłem zobowiązania i jego treści, po drugie, określa sposób wykonania zobowiązania. (abstrakt oryginalny)

The labour law and the jurisdiction first of all refer to customs established in each single establishment. The custom performs two basic functions. Firstly, it may be a source of an obligation and its essence; secondly, it determines, how to fulfil an obligation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Nowacki, Z. Tober, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2000, s. 151.
  2. Podporządkowanie pracownika poleceniom przełożonych sprzecznym ze zwyczajami wewnątrzzakładowymi, "Problemy Praworządności" 1979, nr 4, s. 50.
  3. Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 108.
  4. Prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa-Kraków 1986, cz. II, s. 202.
  5. Refleksje o roli zwyczaju (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
  6. Zagadnienia prawa zwyczajowego, Warszawa 1938, s. 8 (tłumaczenie artykułu z 1898 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu