BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornaś Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Od modyfikacji ustrojowej systemu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do demokratycznego państwa prawnego Rzeczpospolitej Polskiej
Changes in the Polish Political System from the Polish People1s Republic to the Democratic Republic of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 611, s. 5-20
Słowa kluczowe
Ustrój polityczny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Okrągły stół, Demokracja, Konstytucja
Political system, Systemic transformation, Round Table Agreement, Democracy, Constitution
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono problem transformacji ustrojowej Polski w latach 1989-1997. Przedstawiono kierunki i koncepcje reform polityczno-ustrojowych w latach osiemdziesiątych, oraz opisano proces przekształceń demokratycznych ustroju państwa polskiego po 1989 roku.

The main aim of this article is to analyse the course, nature and depth of the transformation of the political systemin Poland based on an analysis of the key systemic changes which took place in the years 1981-97. The research sought to determine whether the partial institutional reforms of the political system carried out in the 1980s had a positive impact on the later transition to a democratic state. The analysis supports the claim that the series of legal and institutional solutions introduced in the 1980s were adopted and adjusted to democratic conditions during the period referred to in the literature as the systemic transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Instytucje władzy ustawodawczej i wykonawczej [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo UW, Wrocław 1998.
 2. Antoszewski A., Perspektywy demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo UW, Wrocław 1997.
 3. Arkuszewski W., Niezależność jako program, "Więź" 1989, nr 2.
 4. Arkuszewski W., Przełom? "Więź" 1989, nr 5.
 5. Blok Z., Teoria polityki (studia), WN UAM, Poznań 1998.
 6. Bodnar A., Janik K., Partia w procesie reform gospodarki i państwa, KiW, Warszawa 1988.
 7. Bugaj R., Kształt i warunki polskiej przebudowy, "Tygodnik Powszechny 1988, nr 46.
 8. Dobek-Ostrowska B., Hiszpania i Polska: elity polityczne w okresie przejścia do demokracji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UW, Wrocław 1996.
 9. Dobek-Ostrowska B., Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo UW, Wrocław 1997.
 10. Geberthner S., Wybory do Sejmu i Senatu 1989 (wstępne refleksje), "Państwo i Prawo" 1989, z. 7.
 11. Grzybowski L., Pluralizm polityczny w socjalizmie, KiW, Warszawa 1988.
 12. Gulczyński M., Główne założenia reformy systemu politycznego, KiW, Warszawa 1988.
 13. Gulczyński M., O pluralizmie i porozumieniu, Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1988.
 14. Hausner J., System polityczny i integracja europejska Polski [w:] Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, EU - monitoring, Kraków 1996.
 15. Hungtinton S., Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 1995.
 16. Janowski K.B., Pluralizm socjalistyczny i porozumienie narodowe, Zapis dyskusji, "Nowe Drogi" 1988, nr 7.
 17. Król M., Minimum opozycyjne, "Tygodnik Powszechny" 1988, nr 45.
 18. Kruk M., Transformacja polskiego porządku konstytucyjnego 1989-1997 [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. naukowy W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 19. Małkiewicz A., Wybory czerwcowe 1989, PAN ISP, 1994, s. 20-28.
 20. Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna. Warszawa 1992.
 21. Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wydawnictwo UW, Wrocław 1998.
 22. Rakowski M.F., Jak to się stało, BGW, Warszawa 1991.
 23. Reykowski J., Po co reformy polityczne? KiW, Warszawa 1988.
 24. Sarnecki P., Senat RP i jego relacje z sejmem (lata 1989-1993), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 25. Skrzydło W., Parlament w ustroju Polski Ludowej (1944-1989) na tle pozycji parlamentu w państwach realnego socjalizmu [w:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, pod red. naukową A. Gwiżdżą, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 26. Sokolewicz W., Regulacja konstytucyjna systemu politycznego, "Państwo i Prawo" 1988, z. 8.
 27. Wiatr J.J., Co nam zostało z tych lat? Szkice i polemiki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 28. Wiatr J.J., Krótki Sejm, BGW, Warszawa 1993.
 29. Wic W., Transformacja ustrojowa w Polsce w latach 1989-1997 (w kierunku społeczeństwa obywatelskiego) [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Spór o kształt ustroju, pod red. naukową J. Kornasia przy współpracy z Marianem Banachem, Wydawnictwo AE Kraków, Kraków 1999.
 30. Wierzbowski M., Nowe prawo o stowarzyszeniach, "Państwo i Prawo" 1989, z. 7.
 31. Winczorek P., Prawo i polityka w czasach przemian, Warszawa 1995.
 32. Wyrzykowski M., Zasada demokratycznego państwa prawnego [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. naukowy W. Sokolewicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 33. Zieliński E., Kierunki reformy polityczno-ustrojowej lat osiemdziesiątych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu