BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreder Jarosław
Tytuł
Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy
Land Development as One of the Factors that Contributes to the Development of Regions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 2, s. 559-568, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Finansowanie inwestycji, Realizacja inwestycji, Ryzyko inwestycyjne, Koszty, Dochody gminy
District, Investment financing, Realisation of investments, Investment risk, Costs, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykład planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zaprezentowano możliwości oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia interesów gminy, potwierdzających zasadność jego realizacji. Omówiono również analizę kosztów i korzyści ekonomicznych oraz społecznych dla gminy, które mogą wystąpić dzięki sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego obszaru. W badaniu wykorzystano metody obserwacji uczestniczącej, analizę dokumentacji przedsięwzięcia i aktów prawnych oraz własne doświadczenia autora.

This article presents an example of the planned investment that encompasses developing and passing a local land development plan. The aim of this article is to present a possible estimation of the investment from the point of view of the municipality that confirms the relevance of its realisation. Among other things the research made use of the analysis of the documentation of the investment and legal acts, as well as the author's personal experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E. (2005), Ustawa o gospodarce nieruchomościami, komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  2. Korbus B.P., Strawiński M. (2006), Partnerstwo publiczna -prywatne, nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa.
  3. Radziszewski E. (2006), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, przepisy i komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  4. Szreder J. 2004), Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo WSZ, Słupsk.
  5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r., Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
  9. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczne - prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu