BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz
Tytuł
Wybrane metody ewolucji programów rozwoju zasobów ludzkich
Modern of Methods of Evaluation of Human Resources Development Programs (Choice)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 196-205, bibliografia 6 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Szkolenie pracowników, Ocena programów szkoleniowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Manpower training, Training programme evaluation, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia metody oceny efektywności programów rozwoju zasobów ludzkich według Kirkpatrick, Warr, Bird, Rackham, Glossary of Training Terms, Hamblin i Philips. W ramach własnych badań autor przeprowadził na przełomie lat 2002 i 2003 oraz 2004 i 2005 kompleksowe badania ilościowe i jakościowe dotyczące działań podejmowanych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku.

Process of human resources measurement seems to be one of the main factor in building superiority over the rivals. It includes analysis of training programs efficiency. The article emphasizes the importance of improving the procedures of development programs evaluation, shows factors that influence the efficiency of human resources management and presents the brief description of the model of evaluation proposed by Jack J. Phillips. It also includes the results of the research on applying different methods of evaluation in the Polish practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  2. Danilcwicz D., Analiza efektywności programów rozwoju zasobu ludzkiego na tle badań, [w:] Organizacje przyszłości. Szansę i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red. L. Zbiegień-Maciąg, L. Pawnik, Poldex, Kraków 2003.
  3. Kirkpatrick D.L., Techniques for Evaluating Training Programmes, "Journal of the American Society of Training Directors" 1959 nr 13, 14.
  4. Phillips J.J., Return on Investment in Training and Performance Programs, Butterworth-Heinemann, Woburn 2003.
  5. Phillips J J., Stone R.D., How to Measure Training Results, McGraw-Hill, New York 2002.
  6. Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu