BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata, Szopa Bogumiła (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne
The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 758, s. 109-124, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Teoria dochodów, Rozwój społeczno-gospodarczy, Przegląd literatury
Farm household income, Theory of income, Social economic development, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono analizę dotycząca roli państwa w kształtowaniu dochodów ludności rolniczej, wskazując na udział państwa w mechanizmie redystrybucji dochodów. Przedstawiono cele dochodowe w polityce rolnej oraz zaprezentowano pożądane kierunki polskiej polityki dochodowej.

This article focuses on the theoretical aspects of agricultural policy within the sphere of forming agricultural incomes. The debate among economists on income redistribution in agriculture and the clear opposition between justice and effectiveness are broadly presented in the article. The dilemma connected with income parity is also presented. The authors try to explain the reasons for income difficulties in agriculture caused by external factors. They also look at the goals of Polish income policy and its future trajectories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 626
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. [1993], Wieś. Rolnictwo. Wolny rynek, Fundacja Rataja, SGGW, Warszawa.
 2. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna [2004], red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, AE w Krakowie, Kraków.
 3. Gorzelak E. [1997], Rolnictwo polskie przed i w trakcie transformacji ustrojowej. (Studium przemian w sytuacji ekonomicznej), Prace i Materiały SGH, Warszawa.
 4. Gruda M. [2001], Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2000 roku, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 5. Jarosz M. [2005], Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 6. Kieniewicz B., Szopa B. [1997], Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, AE w Krakowie, Kraków.
 7. Kowalik T. [2002], Nowe tendencje w świecie [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, red. T. Kowalik, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 8. Kowalski A. [1998], Społeczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, Studia i Monografie, nr 85, Warszawa.
 9. Kowalski A., Rembisz W. [2002], Rynek rolny a interwencjonizm - szkic teoretyczny [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa.
 10. Kulawik J. [1998], Regulacje finansowe [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, red. A. Woś, FAPA, Warszawa.
 11. Leopold A. [2000], Zrozumieć rolnictwo, „Nowe Życie Gospodarcze", nr 8.
 12. Pohorille M. [1984], W sprawie parytetu dochodów ludności zatrudnionej w rolnictwie i poza rolnictwem, „Ekonomista", nr 1-2.
 13. Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 14. Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach Trzeciego Świata [1990], red. Z. Dobrska, PWN, Warszawa.
 15. Sen A. |2000], Nierówności. Dalsze rozważania, Fundacja im S. Batorego, Kraków.
 16. Szopa B. [2005], Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, AE w Krakowie, Kraków.
 17. Ślusarz G. [2005], Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii, seria: Monografie i Opracowania, nr l, Rzeszów.
 18. Wiatrak A.P. [1998], Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce, SGGW, Warszawa.
 19. Wilkin J. [1997], Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny [w:] Efektywność a sprawiedliwość, Key Text, Warszawa.
 20. Wilkin J. [2004|, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie [w:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, red. A. Kowalski, ARR, Warszawa.
 21. Woś A. [1998], Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa, Eseje 2, IERiGŻ, Warszawa..
 22. Woś A. [1999], Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa.
 23. Woś A. [2000], Tworzenie i podział dochodów rolniczych. Dochody transferowe, IERiGZ, Warszawa.
 24. Woś A. [2000b], Rolnictwo wobec narastającego kryzysu, IERiGŻ, Warszawa.
 25. Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej [2005], red. M. Adamowicz, SGGW, Warszawa.
 26. Zegar J.S. [1998], Parytet dochodów [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa..
 27. Zegar J.S. [ 1999], Metody pomiaru dochodów chłopskich, IERiGZ, Warszawa.
 28. Zegar J.S. [2002], Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Monografie i Opracowania, nr 496, SGH, Warszawa.
 29. Zegar J.S., Gruda M. [2000], Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGŻ, Warszawa.
 30. Zienkowski L. [1986], Walka o podział dochodów (rozważania i refleksje), ZBSE GUS PAN, Warszawa..
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu