BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Beata
Tytuł
Bezrobocie w świetle prowadzonej polityki makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004 - weryfikacja ekonometryczna
The Unemployment in the Light of the Macroeconomic Policy Applied in Poland in 1993-2004 - Econometric Verification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 77, s. 30-50, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Makroekonomia, Badanie zależności makroekonomicznych, Bezrobocie, Przyczyny bezrobocia, Rynek pracy
Macroeconomics, Research of macroeconomic relationships, Unemployment, Reasons of unemployment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sytuacja na rynku pracy jest uznawana za jeden z głównych wyznaczników realnych procesów w gospodarce. W artykule omówiono przyczyny bezrobocia w Polsce oraz politykę państwa wobec rynku pracy, dzieląc ją na dwa etapy: lata 1990-1993 i lata 1994-2004. Przedstawiono również analizę kointegracji wybranych elementów polityki makroekonomicznej z wielkością bezrobocia.

The economic and social significance of labour market cause rise to wide interest in both empirical observations and theories concerning changes in employment. The specific nature of the transformation in Poland does not allow for an easy comparison to other more stable countries with entirely different economic conditions. Theories and postulates in regard to the economic policy of these well-developed economies (where a solid structural basis exists), don't find direct application in countries experiencing a transformation such as can be found in regard to the Polish economy. Hence determining regularities in relation to the moulding of labour markets in a period of transformation through analysis of the effectiveness of state policy actions is an interesting analytical issue. Thus the purpose of this article is to carry out some statistical research for the Polish economy, in which of the influence of chosen quantitative indicators, from the area of three macroeconomic policy (monetary, fiscal and income), on the unemployment rate over a long term has been analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard, O.J., Diamond, P., The Cyclical Behavior of the Gross Flows of U.S. Workers, Brookings Papers on Economic Activity 1990, no. 2.
 2. Blanchard, O.J., Summers, L.H., Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Working Paper Series, The MIT Press, no. 1950, Cambridge-London 1986.
 3. Boeri, T., "Transitional" Unemployment, Economics of Transition vol. 2, 1994, no. 1.
 4. Carlin, W, Soskice, D.H., Macroeconomics and the Wage Bargain. A Modern Approach to Employment, Inflation and the Exchange Rate, Oxford University Press, Oxford 1990.
 5. Charemza, W.W., Deadma, D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 6. Cross, R. (red.), Unemployment, Hysteresis and the Natural Rate Hypothesis, Basil Black-well, Oxford 1988.
 7. Golniowska, S., O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, Polityka Społeczna 2001, no. 3.
 8. Góra, M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyjaśnienia i kilka propozycji, 73 seminarium BRE-CASE, Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Warszawa, 17 czerwca 2004 r.
 9. Góra, M., Walewski, M., Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania, Polska Gospodarka 2002, nr 4.
 10. Jarmołowicz, W. (red.), Makro- i mikroekonomiczne aspekty rozwoju polskiej gospodarki, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. Guided tour on fohansen's cointegration analysis, http://econ.la.psu.edu/~hbierens/EasyReg-Tours/COINTJ.HTM (z 19.08.2005).
 12. Juselius, K., The Cointegrated VAR Model: Econometric Methodology and Macroeconomic Applications, http://www.iue.it/ECO/courses/FirstTerm2000-01/KJ-opt-l-2000.html, (z 01.12.2005).
 13. Kokocińska, M., Gaweł, A., Modelling Employment in Poland: a Quantitative vs Qualitative Approach, Emergo, Journal of Transforming Economies and Societies vol. 11, 2004, no 3, 3(41).
 14. Kwiatkowski, E., Kucharski, L., Tokarski, T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, Ekonomista 2002, nr 3.
 15. Layard, R., How to Beat Unemployment, Oxford University Press, Oxford 1986.
 16. Layard, R., Nickeil, S., Jackman, R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford 1991.
 17. Lindbeck, A., Snower, D.J., The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, The MIT Press, Cambridge, Mass. 1988.
 18. Lindbeck, A., Snower, D.J., Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations, American Economic Review vol. 76, 1986, no. 2.
 19. Modigliani, F., Papademos, L., Targets for Monetary Policy in the Coming Year, Brookings Papers on Economic Activity 1975, no. 1.
 20. Płowiec, U. (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski? Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, t. 2, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa 2001.
 21. Raport o inflacji sierpień 2004, NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, 2004.
 22. Raport o inflacji w I kwartale 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 23. Raport roczny NBP 1996, Warszawa 1997.
 24. Raport roczny NBP 1998, Warszawa 1999.
 25. Ratajczak, M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 26. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 27. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004.
 28. Schüller, A., Soziale Marktwirtschaft und Dritte Wege, ORDO, B. 51, Stuttgart 2000.
 29. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 30. Streb, J., Yin, S., Wallusch, J., Knowledge Spill-over from New to Old Industries. The Case of German Synthetic Dyes and Textiles (1878-1913), Explorations in Economic History, (w druku).
 31. Svejnar, J., Transition Economies: Performance and Challenges, Journal of Economic Perspectives 2002.
 32. Sztanderska, U, Socha, M., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 33. Sztanderska, U., Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy, Nowe Życie Gospodarcze 2001, nr 21.
 34. Wallusch, J., O bezrobociu bez teorii: analiza VAR a bezrobocie w Polsce (1994-2003), maszynopis powielony.
 35. Wieczorek, P., Bezrobocie w Polsce i państwach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne 2003, nr 6.
 36. Wilczyński, W, Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2005.
 37. Ziemiecki, J., Najważniejsze składniki bezrobocia na podstawie zmodyfikowanej metody czynnikowej, Wiadomości Statystyczne 2001, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu