BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Tadeusz, Brycz Bogumiła
Tytuł
Rentowność polskich przedsębiorstw w powiązaniu z koniunkturą gospodarczą w latach 1995-2004- badania empiryczne
Profitability of Polish Companies in Relation with Economic Situation between 1995 and 2004 - Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 124-135, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Koniunktura gospodarcza, Wskaźniki rentowności, Dźwignia finansowa, Badania naukowe, Dochód przed opodatkowaniem
Enterprise profitability, Return on equity (ROE), Business trends, Profitability index, Financial leverage, Scientific research, Pre-fiscal income
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie, jak w powiązaniu z koniunkturą gospodarczą kształtowała się rentowność kapitału własnego polskich przedsiębiorstw w latach 1995-2004 i główne czynniki ją determinujące. Jako podstawę analizy przyjęto rentowność kapitału własnego zbudowaną w oparciu na zysku przed opodatkowaniem, a do czynników kształtujących jej wartość zaliczono oddziaływanie dźwigni finansowej oraz rentowność kapitału zainwestowanego.

In the article the authors present the results of empirical research on relation between fundamental profitability ratios of Polish companies and economic situation in the period 1995-2004. The analysis of factors that influence these ratios is also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Brycz B., Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1995-2004 - wstępne badania empiryczne, SWSPiZ, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. VII, z. l A, Łódź, Wrocław 2006.
  2. Dudycz T., Brycz B., Wpływ czynników na kształtowanie rentowności kapitału własnego w polskich przedsiębiorstwach w latach 1995-2004, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  3. Dudycz T., Skoczyłaś W., Niemiec A., Ocena sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw w łatach 2002-2003, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław (w druku).
  4. Goetzmann W.N., Garstka S.J., The Development of Corporate Performance Measures: Benchmarks before EVA(tm), http://papers.ssrn.com.
  5. Henri J.F., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bńdging the Gap, "Managerial Finance" 2004, nr 6.
  6. Nissim D., Penman S.H., Financial Statement Analysis of Leverage and How it Informs About Pfofitability and Price-to Book Ratios, October2001, http://ssrn.com/abstract=292725.
  7. Nissim D., Penman S.H., Ratio Analysis and Equity Valuation, March 1999, http://ssrn.com/ab-stract=161222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu