BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudoł Stanisław
Tytuł
Metody badania w naukach o zarządzaniu i etyka badacza
Methods of researches in management sciences and ethics of researches
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 4, s. 23-33, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Metody badawcze, Badania naukowe, Metodologia organizacji i zarządzania
Research methods, Scientific research, Organisation and management methodology
Abstrakt
Poprawne posługiwanie się metodami badawczymi jest koniecznym warunkiem uznania wyników badania za wartościowe pod względem naukowym. Same oryginalne metody poznania naukowego mogą być wkładem do nauki, i to o dużej wartości. W artykule zwrócono uwagę na duże zróżnicowanie metod w badaniu empirycznym, podział tych metod, zalecenie stosowania w jednym badaniu kilku metod, istotny problem granic ważności uogólnienia wyników badania, jak również duże wymagania w stosunku do etyki badacza oraz niedostatki w etyce badawczej i ich przyczyny w zakresie nauk o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

The appropriate use of research methods is a necessary condition to recognize the results of researches for valuable in respect to scientific requirements. The original methods of scientific cognition may become a great valuable input into science. The great diversity of methods in an empirical research. The classification of this methods. The recommendation of using several methods in a single research. The important problem of limits of importance for the results of researches' generalization. The serious requirement for the researcher's ethics. The inadequacies of the research ethics and its reasons in management sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Różnice między pracą naukową a ekspertyzą biznesową w naukach o zarządzaniu, [w:] Sławińska M. (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. A.E., Poznań 2006.
 2. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2004.
 3. Bogdanienko J., Podstawy badań naukowych, SGPiS, Warszawa 1983.
 4. Cellary W., Metodologia nauk o zarządzaniu z perspektywy inżyniera, [w:] Sławińska M. (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. A.E., Poznań 2006.
 5. Chełpa S., Metodologia nauk o zarządzaniu -problemy dyskusyjne, [w:] Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, pr. zb. pod red. M. Trockie-go i S. Gregorczyka, SGH, Warszawa 2006.
 6. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994.
 7. Grobler A., Metodologia nauk, Wyd. Aureus - Wyd. Znak, Kraków 2006.
 8. Holger E., Ursachen eines Informant Bias und dessen Auswirkung auf die Validät empirischer betriebswirtschaftlicher Forschung, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2003, zeszyt 3.
 9. Martyniak Z., Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa 1976.
 10. Nowak S., Studia z metodologii nauk społecznych, PWN, Warszawa 1965.
 11. [II] Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, P WE, Warszawa 1963.
 12. Pięter W., Praca naukowa.
 13. Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1985.
 14. Sułkowski Ł., Wokół tożsamości nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2007, Nr 1.
 15. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 16. Ziman J., O problemach społeczeństwa nauki, PIW, Warszawa 1968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu