BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stor Marzena
Tytuł
Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych
Communication strategies in international organizations in Poland - research findings
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 4, s. 77-92, bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacje międzynarodowe, Strategia komunikowania, Zarządzanie personelem
International organisations, Communication strategy, Personnel management
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest wynikom badań teoretycznych i empirycznych w zakresie strategii komunikacji stosowanych w zarządzaniu kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych. Istotnym elementem przeprowadzanych badań było określenie wpływu pozakulturowych i międzykulturowych problemów komunikacyjnych na spójność strategii personalnych. W opracowaniu prezentowana jest własna koncepcja hierarchicznego układu wynikowego strategii personalnych w korporacjach międzynarodowych, w którym strategia komunikacji międzynarodowej jest jedną z substrategii personalnych. Jest to również koncepcja, która została wykorzystana w badaniach empirycznych i do której odnoszą się główne wnioski zamieszczone w końcowej części artykułu. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present and discuss some theoretical and empirical research findings on communication strategies that are applied in managing executive staff in international corporations. The theoretical study results in proposing own model of hierarchically issuing personnel strategies in international corporations in which international communication strategy is one of personnel substrategies. Since this conception was used in the empirical research, the main conclusions covered in the final part of the article refer to the mentioned model as well as to the impact that some non-cultural and cross-cultural communication problems exert on the coherence of HRM strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argenti P.A., Corporate Communication, Irwin McGraw-Hill, Boston 1998.
 2. Bartlett C.A., Ghoshal S., Managing Across Borders. The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston 2002.
 3. Brandt W.K., Hulbert J.M., Patterns of Communications in the Multinational Corporation: An Empirical Study, "Journal of International Business Studies" 1976, Vol. 7.
 4. Chancy L.H., Martin J.S., Intercultural Business Communication, Upper Saddle River, New Jersey 2004.
 5. Deutsch M, Cooperation and conflict: A personal Perspective on the History of the Social Psychological Study of Conflict Resolution, [w:] West M.A., Tjosvold D., Smith K.G (red.), The Essentials of Teamworking. International Perspective, John Wiley & Sons Ltd., Cichester 2005.
 6. Dowling P.J., Welch D.E., International Human Resources Management. Managing People in a Multinational Context Thomson Learning, London 2004.
 7. Doz Y., Santos J., Williamson P.J., The New Global Game: How Your Company Can Win in the Knowledge Economy, [w:] Bartlettt C.A., Ghoshal S., Birkinshaw J. (red.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Boston 2004.
 8. Evans P., Pucik V., Barsoux J.L., The Global Challenge. Frameworks for International Human Resource Management, McGraw-Hill Irwin, Boston 2002.
 9. Francesco A.M., Gold B.A., International Organizational Behavior. Text, Cases, and Exercises, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2005.
 10. Garcia-Prieto P., Bellard E., Schneider S.C., Experiencing Diversity, Conflict and Emotions in Teams, "Applied Psychology: An International Review" 2003, Vol. 52 (3).
 11. Ghoshal S., Korine H., Szulanski G., Interunit Communication in Multinational Corporations, "Management Science" 1994, Vol. (40) 1.
 12. Hambrick D.C., Canney Davison S., Snell S.A., Snow C.C., When Groups Consist of Multiple Nationalities: Towards a New Understanding of the Implications, "Organization Studies" 1998, Nr 19/2.
 13. Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw Hill, New York 2005.
 14. Koen C.I., Comparative International Management, The McGraw-Hill Companies, London 2005.
 15. Lane H.W., Distefano J.J., Maznevski M.L., International Management Behavior. Text, Reading, and Cases, Blackwell Publishing, Maiden, USA 2006.
 16. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 17. Mead R., International Management. Cross-Cultural Dimension, Blackwell Publishing, Maiden 2005.
 18. Nobel R., Birkinshaw J., Innovation In Multinational Corporations: Control and Communication Patterns in International R&D Operations, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, Nr 5.
 19. O'Hair D., Friedrich G.W., Dixon L.D., Strategic Communication in Business and the Professions, Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2002.
 20. Ricks D.A., Blunders in International Business, Blackwell Publishing, Maiden 2006.
 21. Robbins S.P., Hunsaker P.L., Training in Interpersonal Skills. Tips for Managing People at Work, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2003.
 22. Schneider S.C., Barsoux J.L., Managing Across Cultures, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow, England 2003.
 23. Schneider S.C., Barsoux J.L., Culture and Organization, [w:] Bartlettt C.A., Ghoshal S., Birkinshaw J. (red.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Boston 2004.
 24. Stor M., Komunikowanie się w organizacji, [w:] Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006 a.
 25. Stor M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006 b.
 26. Stor M., Strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2007, Nr 2 (54)/07.
 27. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2005.
 28. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu