BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam, Włodarczyk Bogusław
Tytuł
Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich
Sustainable Development Potential of the Farms with Different Production Specialisation on Light Soils
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 167-171, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Agricultural production, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przykładzie czterech specjalistycznych gospodarstw (sadownicze, mieszane, bydlęce, trzodowe) przedstawiono ocenę możliwości rozwoju zrównoważonego w zależności od kierunku produkcji w warunkach gleb lekkich. Źródło informacji stanowiły dane zebrane w gospodarstwach współpracujących z Powiatowym Zespołem Doradztwa w Przysusze. W ocenie gospodarstw uwzględniono kryteria i wskaźniki produkcyjne, ekonomiczne i ekologiczne. (skróc. oryg. streszcz.)

By using the example of four specialized farms (fruit-, mixed production, cattle- and pig-oriented) their potential for sustainable development was evaluated as dependent on the orientation of production. The study was conducted in 2005 in the poviat of Przysucha on commercial farms with a size of 21-25 ha of farmland each, situated on light soils (rye-growing soil complexes). None of the farms under evaluation met the requirements for sustainable development which consisted in a simultaneous attainment of output-, economics-, and environment-oriented goals. Judged solely by the economic criterion the fruit farm showed the best performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duerl., Fotyma M., Madej A. (red.). 2002: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW - MŚ Warszawa.
 2. FaberA. 2001: Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragm. Agron., nr l, 31-44.
 3. Fotyma M., Kuś J. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Pam. Put., z. 120/1, 101-106.
 4. Harasim A. 2004: Wskaźniki glebochronnego działania roślin. Post. Nauk Roi., nr 4, 33-43.
 5. Karwat-Woźniak B. 2006: Zmiany aktywności rynkowej gospodarstw indywidualnych w latach 2000-2005. Komunikaty - Raporty - Ekspertyzy, IERJGŻ - PIB Warszawa, nr 519.
 6. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roi., ser. G, t. 84, z. l, 7-27.
 7. Kopiński J. 2002: Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywności produkcji rolniczej. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 89, z. 2, 66-72.
 8. Krasowicz S. 2005: Ocena możliwości rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Rocz. Nauk SERiA, t. 7, z. l, 144-149.
 9. Krasowicz S. 2006: Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Roln., nr 540(87), 255-261.
 10. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zróżnicowanego rozwoju gospodarstw rolnych. Pam. Pul., z. 124, 273-288.
 11. Kuś J. 2006: Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. Probl. Inż. Rol., nr 2, 5-14.
 12. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Rozpr. Nauk. Monogr., SGGW Warszawa.
 13. Pokrzywa T. 2003: Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2001 roku. IHRiGŻ, Warszawa.
 14. Runowski H. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, t. 2, z. I, 94-102.
 15. Ziętara W. 2005: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra, nr 10, 42-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu