BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał
Tytuł
Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa
Local Development on the Agriculture Biomass Basis
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 193-197, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Rozwój lokalny, Alternatywne źródła energii, Energia elektryczna, Gospodarka paliwowo-energetyczna, Biomasa
Agriculture, Rural development, Local development, Alternative energy sources, Electric power, Fuel and energetic economy, Biomass
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono problem możliwości wykorzystania produkcji rolniczej do celów energetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie gruntów niższych jakości do zakładania plantacji upraw energetycznych. Koniecznym działaniem jest stworzenie rynku podaży i popytu przez utworzenie lokalnych centrów energetycznych (siedziby gmin, powiatów) wykorzystujących produkowaną biomasę w różnej postaci do produkcji energii elektrycznej, a woda z systemu chłodzenia urządzeń powinna być wykorzystana do ogrzewania lokalnej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz użyteczności publicznej. (skróc. oryg. streszcz.)

Biomass is one of the most promissing energy sources in Poland, as in many other EU countries. Percentage only fallow grounds in relation to the arable lands in Poland is high - about 10 %. Also marginal grounds (LFA) used for agriculture production i. e. consumption food products, represent a significant part - about 40 %. Thus, utilizing such lands in Poland for energetic plants cultivation (willow, miscantus, rosa, etc.) of relatively weak soil requirements for which LFA soils and fallow grounds are enough good for growth, creates a great opportunity to utilize the non-used land now. Solid biofuels should be used in the local power station and hot water should be used to heating the flats in little towns. It should create new many job places and it 'II be very important factor for the developing sustainable rural areas and entrepreneurial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borecki R,, Szwaja S. 2006: Perspektywy rozwoju technologii przetwarzania biomasy na gaz do celów energetycznych w polskich uwarunkowaniach gospodarczych. [W:] Materiały na VII Konferencję Międzynarodową "Silniki gazowe", s. 67-82.
  2. Borecki R. 2007: Mobilny zespół CHP do energetycznego przetwarzania biomasy w procesie zgazowania. [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szansę i problemy. Wieś Jutra, Warszawa, s.200.
  3. Czudec A. 2006: Teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego. [W:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Red. Czudec A., Grzebyk B., Ślusarz G. Rzeszów.
  4. Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim. Produkcja energii z surowców odnawialnych w Regionie Zachodniopomorskim, red. Lewandowski P. 2006: Szczecin.
  5. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
  6. Krzyżanowska Z. 2007: Wsparcie dla roślin uprawnych na cele energetyczne. [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szansę i problemy. Wieś Jutra, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu