BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarek Jan
Tytuł
Życie i działalność naukowa Stanisława Kowalskiego (1904-1990)
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 25, s. 59-73, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Tradycja jako wyznacznik współczesności : przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM
Słowa kluczowe
Socjologia, Psychologia, Pedagogika, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
Sociology, Psychology, Pedagogy, Teachers, Higher education
Kowalski Stanisław
Abstrakt
Przedstawione zostały fragmenty biografii Stanisława Kowalskiego, współtwórcy i organizatora jednostek badawczych z zakresu socjologii, pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Poznańskiego. Ukazane zostały także naukowe związki z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, oraz obecnym Uniwersytetem Gdańskim. Przedstawiono główne kierunki badań prof. Stanisława Kowalskiego: metodologię nauk o wychowaniu, procesy socjalizacji dzieci i młodzieży oraz system wychowania w środowisku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrozik W., Frąckowiak T., Wawryniuk S. (red.), 1994, Pamięć i obecność społeczna, Poznań, Wyd. PRODRUK.
 2. Hochfeid J., 1951, O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej, Myśl Filozoficzna, nr 1-2.
 3. Kowalski S., 1956, Przyczynek do zagadnienia faz rozwoju myślenia i języka dziecka [wraz z komunikatami współpracowników], Poznań, PWN.
 4. Kowalski S. (red.), 1959, Rozwój mowy pisanej u dzieci wczesnych klas szkoły podstawowej, Poznań, PWN.
 5. Kowalski, S., 1962, Rozwój mowy i myślenia dziecka, Warszawa, PWN.
 6. Kowalski S., 1969, Szkoła w środowisku, Warszawa, PZWS.
 7. Kowalski S. (red.), 1972, Selekcyjne funkcje wychowania, Wrocław, Ossolineum.
 8. Kowalski S., 1974a, Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa, PWN.
 9. Kowalski S. (red.), 1974b, Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku, Wrodaw, Ossolineum.
 10. Kowalski S., Wawryniuk S. (red.), 1984a, Doskonalenie systemu wychowawczego w środowisku, Wroclaw, Ossolineum.
 11. Kowalski S., 1984b, Podejście systemowe w badaniu środowisk wychowawczych, w: S. Kowalski, S. Wawryniuk (red.), Doskonalenie systemu wychowawczego w środowisku, Wrocław.
 12. Kowalski S., 1984c, Znaczenie teorii systemów społecznych Floriana Znanieckiego w interdyscyplinarnych badaniach nad wychowaniem, Edukacja, nr 2.
 13. Kowalski S., 1984d, Środowisko lokalne w wychowawczym funkcjonowaniu społeczeństwa, Rocznik Pedagogiczny, t. 9.
 14. Kowalski S., 1988, Wychowawcze funkcjonowanie społeczeństwa, Kwartalnik Pedagogiczny', nr 1.
 15. Kowalski S., 1990, Uniwersytet Poznański okresu międzywojennego w świetle wspomnień magistranta i doktoranta, Kronika Miasta Poznania, nr 1, ss. 5-19 i nr 2, ss. 23-37.
 16. Urke-Nachalnik, 1933, Życiorys własny przestępcy, przedmowę napisał dr Stefan Błachowski, opracował i wstęp napisał Stanisław Kowalski, mgr fil., Poznań, Nakład Towarzystwa Opieki nad Więźniem Patronat - Oddział Rawicz.
 17. Włodarek J., 1992, Socjologia wychowania w Polsce. Rozwój problematyki i badań w latach 1928 - 1988, Poznań, Wyd. Nauk. UAM.
 18. Znaniecki F., 1921, Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań, Wydawnictwo Komitetu Obrony Narodowej (pierwszy rozdział tej książki w przekładzie S. Kowalskiego na jęz. niemiecki znajduje się w: Florian Znaniecki Archiv w Bielefeld; praca została opublikowana w całości w przekładzie Z. Dulczewskiego, Der Untergang der westlichen Zwilisation, Poznań 1996, Wyd. Poznańskie).
 19. Znaniecki F., 1928 (t. 1), 1930 (t. 2), Socjologia wychowania; t.1 - Wychowujące społeczeństwo; t. 2 - Urabianie osoby wychowanka, Warszawa, Komisja Pedagogiczna Ministerstwa WRiOP.
 20. Znaniecki F., 1934, Kierownictwo a zwolennictwo we współpracy twórczej, Kultura i Wychowanie, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu