BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieradzki Maciej
Tytuł
Stanisław Kozyr-Kowalski : Nauczyciel - twórca - mentor (1936-2004)
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 25, s. 75-95, bibliogr. 11 poz
Tytuł własny numeru
Tradycja jako wyznacznik współczesności : przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM
Słowa kluczowe
Socjologia, Nauczyciele, Szkolnictwo wyższe
Sociology, Teachers, Higher education
Kozyr-Kowalski Stanisław
Abstrakt
Zaprezentowane są elementy biografii, oraz rozwój naukowy profesora Kozyr-Kowalski, który był twórcą Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zainteresowania naukowe skupiał na socjologii dawnej, współczesnej oraz ukrytej, czyli kryptosocjolgii. Artykuł ukazuje także sylwetkę profesora S. Kozyr-Kowalskiego także jako nauczyciela, który zapisał się w pamięci swych studentów jako oddany promotor wielu prac magisterskich i doktorskich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. "Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy ..." - uniwersytecki nekrolog o śmierci Prof. zw. dra hab. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, "Glos Wielkopolski", z 7-8 lutego 2004 roku, nr 32 (18.213), s. 11.
 2. Dr Andrzej Przestalski, Przemówienie podczas otwartego posiedzenia żałobnego Senatu UAM w dniu pogrzebu Profesora Stanisława Kozyra-Kowalskiego, 10 lutego 2004 roku (dyskietka komputerowa).
 3. Rozmowa z Zofią Wecel-Kowalską, małżonką Profesora S. Kozyra-Kowalskiego (notatki własnoręcznie sporządzone).
 4. Rozmowy z Krystyną Dembecką (psychologiem) i Bogdanem Juraszem (lekarzem) -pracownikami b. Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu (fragmenty cytowane z pamięci).
 5. Kozyr-Kowalski S. (1982), O ideologii. Seria "Nauka i socjalizm", Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań.
 6. Kozyr-Kowalski S. (1997), Oblicza rozumu socjologicznego, w: Krytyka rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-kcia urodzin Tadeusza Szczurkieioicza pod red. S. Kozyra-Kowalskiego, A. Przestalskiego i J. Włodarka, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, s. 13-53.
 7. Kozyr-Kowalski S. (1999), Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. Kozyr-Kowalski S. (2001), Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXIII - zeszyt 4, s. 251-270.
 9. Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVII, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 10. Szymczak M. (red. nauk.) (1979), Słownik języka polskiego PWN, t. II, Warszawa.
 11. Szczurkiewicz T. (1997), Socjologia a nauki długie i krótkie [recenzja R. Maniera Wprowadzenia do socjologii (Warszawa 1932)]. Krytyka rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza pod red. S. Kozyra-Kowalskiego, A. Przestalskiego i J. Włodarka, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, s. 187-193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu