BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa
Trade credit portfolio selection - a Markovian approach
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2007, nr 2, s. 105-119, bibliogr. 12 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Łańcuch Markowa, Portfel kredytowy, Zarządzanie płynnością finansową, Płynność finansowa
Markov chain, Credit portfolio, Liquidity management, Financial liquidity
Abstrakt
Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa Wykorzystanie procesów stochastycznych do prognozowania stanu należności z tytułu dostaw i usług (kredytów handlowych) oraz przepływów pieniężnych z tych należności należy do klasycznych problemów badań operacyjnych. Pomimo licznej literatury przedmiotu na ten temat wciąż można wskazać pewne problemy teoretyczne i aplikacyjne. W artykule omówiono strukturę wektora inicjującego proces Markowa, ponieważ jest ona dużo prostsza niż sugeruje się w literaturze przedmiotu. Rozważa się również przypadek, w którym wektor inicjujący zmienia się z okresu na okres przy stałej macierzy przejść. Ostatecznie prezentowane jest uogólnienie odpowiednie dla sytuacji, w której zarówno macierz przejść, jak i wektor inicjujący nie są stacjonarne. Model Markowa służy sformułowaniu kryterium wyboru portfela kredytów handlowych przedsiębiorstwa przy określonym ryzyku kredytowym tych portfeli. Opiera się ono na: 1) predykcji należności nieściągalnych i przepływów pieniężnych z wykorzystaniem procesu Markowa, w którym wektor inicjujący i macierz przejść nie są stacjonarne, 2) analizie scenariuszowej dostarczającej kryterium brzegowego dla różnych portfeli kredytów handlowych. (abstrakt oryginalny)

The application of stochastic processes to the prediction of accounts receivable and cash flow is I adassic financial operations research problem. AIthough there is a vast relatcd literaturę, some theo-[ retical and practical problcms still exist. This paper investigates a form of vector which initiates I aMarkovian process because the distribution of this vector is much morę simple for praclical reasons I Ihan is suggested in literaturę. A Markovian prediction when the initial vector varies from period to I period but a fundamental matrix is constant, is also examined. A morę generał case is a model in which the fundamental matrix, as well as the initial vector, is time varying. The main focus of this paper is to develop a criterion helpful in selccting clients on the basis of Ihedefinite risk of trade credit portfolio under Markovian model of accounts receivable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CORCORAN A., The Use of Exponentially-Smoothed Transition Matrices to Improve Forecasting of Cash Flows from Accounts Receivable, Management Sei., No. 7,1978, pp. 733-739.
 2. CYERT R., DAVIDSON H., THOMPSON G., Estimation of the Allowance for Doubtful Accounts by Markov Chains, Management Sei., No. 4, 1962, pp. 287-303.
 3. CYERT R., THOMPSON G., Selecting a Portfolio of Credit Risks by Markov Chains, J. of Business, 1968, January, pp. 39-46.
 4. FRYDMAN H., KALLBERG J., KAO D., Testing the Adequacy of Markov Chain and Mover-Stayer Models as Representations of Credit Behaviour, Oper. Research, 1985, December, pp. 1203-1215.
 5. GALLINGER G., HEALEY B., Liquidity Analysis and Management, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company 1991.
 6. ISAACSON D.. MADSEN R., Markov Chains. Theory and Applications, Wiley and Sons, New York 1976.
 7. KEMENY J., SNELLJ., Finite Markov Chains, Princeton: D. van Noslrand Company 1960.
 8. KEMENY J., SNELL J., KNAPP ?., Denumerablc Markov Chains, Springer-Verlag, New York 1976.
 9. KUELEN VAN J., SPRONK J., CORCORAN A., A Note on the Cyert-Davidson-Thompson Doubtful Accounls Model, Management Sei., No. 1, 1981, pp. 108-112.
 10. MICHAELS J., ROSEN K., Applications of Discrete Mathematics, McGraw-Hill, New York: 1991.
 11. SARTORIS W., HiLLN., Short-term Financial Management, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1995.
 12. SCHRODERHEIM G., Using Mathematical Probability to Estimate the Allowance for Doubtful Accounts, Ace. Review, 1964, July, pp. 679-684.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu