BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław
Tytuł
Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych
Quick Ratio Level and Agricultural Enterprises Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 441-452, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne
Enterprises financial management, Enterprises financial liquidity, Enterprise effectiveness, Agricultural enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zależności między wielkością wskaźnika szybkiej płynności finansowej (quick ratio lub acid test ratio) a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych. Analiza dotyczy zyskowności ziemi, rentowności aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego, sprzedaży oraz ekonomicznej wydajności pracy. (fragment wstępu)

The paper presents relations between size of a quick ratio and agricultural enterprises' effectiveness. The ratio diversified effectiveness of use of production factors. Return on fixed assets, equity and sales as well as economic labour efficiency were increasing while the quick ratio was growing. Enterprises without current debts presented lower profitability of production factors in comparison to enterprises of the ratio value greater than 0.8. Moreover, enterprises without current debts were characterized by the highest return on current assets. The value of quick ratio that had been advised at a level of 1.0 did not make the highest effectiveness available. It was found that the definition of the ratio's optimum has been less important than an estimation of a minimum value of the ratio that would let an enterprise run profitable activity. The ratio calculated with net profit in agricultural enterprises should amount to minimum 0.5, and when calculated with profit from sales -minimum 0.8.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P.J., Ellinger P.N., Baker C.B., Hopkin J.A., Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois 1995.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Franc-Dąbrowska J., Zdolność płatnicza przedsiębiorstw rolniczych w latach 1994-2003, Roczniki Nauk Rolniczych 2005, Seria G, T. 92, z. 1.
 6. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza "SAMI SOBIE", Poznań 1998.
 7. Krajewski M., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, zasady - efektywność - narzędzia, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2006.
 8. Kulawik J., Statyczny pomiar płynności finansowej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1993, nr 1-2.
 9. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2006.
 10. Lee W.F., Boehlje M.D., Nelson A.G., Murray W.G., Agricultural Finance, Iowa State University Press/Ames, Iowa 1988.
 11. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 15. Wasilewski M., Płynność finansowa a efektywność gospodarstw indywidualnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa 2005, t. 92, zeszyt l.
 16. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 17. Wyszkowska Z., Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych, Rozprawy nr 78, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu