BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Przemysław
Tytuł
Wpływ pierwotnych procedur tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce na efekty funkcjonowania tych stref
The Inluence of Primary Procedres Concerning Constituting Special Economic Zones in Poland on the Effects of their Funcioning
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 376-386, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość lokalna, Specjalne strefy ekonomiczne
Business activity, Local entrepreneurship, Special economic zones
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Początkowe efekty funkcjonowania sse nie wskazywały wcale na możliwość tak dynamicznego ich rozwoju, który trwa do chwili obecnej. Na pierwotny kształt funkcjonujących wówczas stref niewątpliwie największy wpływ miały przyjęte procedury ich tworzenia.

The article concentrates on discussing the discord, which arose between the procedure of constituting special economic zones expressed in The assumptions of constituting special economic zones in 1996-1997 - the document on programme character and the dominating practice, supported by another programme document - The functioning and constituting special economic zones in Poland. Assumptions on the effects of functioning these zones in Poland. The author also presents the positioning of the reasons for establishing each of the zones with reference to the directives included in the documents mentioned above. The article also discusses general regulations of the bill from the 20th of October 1994 on special economic zones, concerning constituting such zones and the resulting threats in the form of the possibility of losing the initiative by the Minister of Economy as for creating special economic zones in favour of local economic and regional lobbies. The reasons as well as the effects of dispersing special economic zones were pinpointed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 2.
  2. Bazydło A., Smętkowski M., Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie specjalne strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2000.
  3. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (ssę) na terenie Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej, Warszawa, lipiec 1999.
  4. Kozarowicz H., Panasiewicz Z., Sztando A., Koncepcja współdziałania strategicznego specjalnej strefy ekonomicznej i lokalnych instytucji jej otoczenia społeczno-gospodarczego, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7/8.
  5. Kryńska E. (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty. Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2000.
  6. Lazarowicz M., Niespecjalnie ekonomiczne, "Businessman Magazine", listopad 1999.
  7. Moja firma w Europie nr 3, "Gazeta Prawna", dodatek, 30 października 2006.
  8. Mokrzyc M., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu