BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalińska Justyna, Wrzaszcz Tomasz
Tytuł
Produktywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2006
Productivity of Polish Agriculture 1998 to 2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 209-214, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Rural development, Agricultural economics, Efficiency in agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera analizę zmian produktywności rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jako narzędzie do porównań posłużył indeks całkowitej produktywności Hicksa-Moorsteena oraz indeks całkowitej produktywności bazujący na wskaźniku zyskowności. W analizie wykorzystano dane makroekonomiczne pochodzące z rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. (oryg. streszcz.)

The article contains analysis of Polish agricultural productivity after accession to the European Union. As comparison tool the author uses Hicks-Moorsteen productivity index and productivity index based on profit  ratio. In the analysis used macroeconomic data comes from economic calculus for agriculture. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Black M., Guy M., McLellan N. 2003: Productivity in New Zealand 1998 to 2000. NZ Treasury Working Paper, nr 3.
  2. Coelli TJ., Prasada Rao D.S., O'DonneII Ch.J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, 88-90.
  3. Diewert W. E. 1992: Fisher Ideal Output, Input and Productivity Indexes Revisited. Journal of Productivity Analysis, 3, 211-248.
  4. Jóźwiak J., Podgórski J. 2000: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa, 497-504.
  5. Jóźwiak W., Gomułka J. 2005: Substytucja środków produkcji a zmiany materiałochłonności polskiego rolnictwa w latach 1998-2003. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 3-13.
  6. Kalińska J., Wrzaszcz T. 2006: Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce (w druku).
  7. Kulawik J. 2007: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych powstałych na tak majątku byłych PGR (w druku).
  8. Paradysz J. 2005: Statystyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 382-386.
  9. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku. 1994: Wydawnictwo Znicz, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu