BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz
Tytuł
O skuteczności premiowania i nagradzania
Bonus and Rewarding - How to Use it Better
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 2, s. 2-11
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Motywacyjna funkcja płac, Premia, Nagrody
Motivating employees, Wage incentives functions, Bonus, Employee reward
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia istotę premiowania i nagradzania, różnice między nimi, silne i słabsze strony tych form motywowania pracowników oraz możliwości, jakie one stwarzają. Możliwości te są różnie wykorzystywane. Nie wszystkie też rodzaje premii zasługują na aprobatę. Premiowanie może mieć dużą siłę motywacyjnego oddziaływania, ale jest merytorycznie trudne. Wymaga profesjonalizmu zarówno od projektantów systemów premiowania, jak i osób zarządzających. Łatwiej o skuteczne premiowanie w takim kraju jak USA, gdzie zarządzanie jest oparte na regułach i procesach oraz silnie zoperacjonalizowane, niż w Polsce, gdzie podobnie jak i w wielu innych krajach Unii Europejskiej jest ono bardziej elastyczne i intuicyjne, a stosunek do elementów normatywnych jest na ogół niechętny. Tym, dla których premiowanie jest zbyt trudne, rekomenduje się nagradzanie, które - choć luźniejsze w formie - też wymaga stosowania pewnych zasad. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to show the essence of bonuses and rewarding, differences between them, stronger and weaker points of this form of motivating and possibilities they create. These possibilities are used differently. Not all kinds of bonuses are recommended. Bonuses can be very motivating, but are essentially difficult. Adapting it requires professionalism from creators as well as from managers. It is easier to introduce effective bonuses in such country as USA, where management is based on rules and processes and is strongly operationalized. In Poland - similarly to other European countries - management is more flexible and intuitional attitude for normative elements is rather reluctant. However it shouldn't be a reason to be discouraged. For those who find bonuses too difficult, rewarding is recommended. Although it is more flexible it also requires implementing some rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Borkowska, Wynagradzanie (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006, s. 396.
  2. H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
  3. M.C. McCormack, O zarządzaniu. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1998.
  4. T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi - kanony, realia, kontrowersje, przygotowywana do druku przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
  5. K. Sedlak, Bank premii - narzędzie konstruowania lojalności menedżerów. Materiały na konferencję "Wynagradzanie menedżerów średniego i wyższego szczebla", Kraków, 22-23 luty 2007.
  6. R.A. Webber, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996, s. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu