BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Burdziak Mirosława
Tytuł
Popyt na ziemię rolniczą w województwie podlaskim po akcesji z UE
Demand for Farm Land in Podlaskie Province after the Accession to EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 250-253, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Grunty rolne, Użytki rolne
Agriculture, Arable land, Agricultural land
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono zainteresowanie nabywaniem ziemi rolniczej w województwie podlaskim bezpośrednio przed i po akcesji z Unią Europejską. Analiza dotyczy zakupu i dzierżawy gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak również obrotu prywatnego ziemią rolniczą. Dane na temat obrotu prywatnego uzyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych, której w przypadku tego obrotu przysługuje prawo pierwokupu i wykupu gruntów. (oryg. streszcz.)

As a result of the integration with the European Union and including the Polish agricultural-food industry sector into the Common Market, the Polish agricultural manufacturers have been covered by the instruments of the Common Agricultural Policy. It can be assumed that the possibility of benefiting from EU financial funds will make farmers more interested in buying land and enlarging their farms. In Podlaskie province, similarly to the country's average, there is a growing demand for farm land from the Stole Treasury Agricultural Property Bank. However, the speed of this process is clearly slowing down after 2002. Also the number of private transactions in farm land remains rather unchanged, which is indicated by a quite stable number of applications concerning the preemptive right and purchase of farm land by the Agricultural Property Agency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku. 2005: IERiGŻ, Warszawa, s.31.
  2. Cywoniuk M., Kozłowska-Burdziak M. 2006: Podstawowe problemy wsi woj., podlaskiego. [W:] Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej. Polska Akademia Nauk, KPZK, Biuletyn, zeszyt 228, Warszawa, s. 108.
  3. Dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku [http://stat.gov.pl z dnia 14.02.2007].
  4. Kozłowska-Burdziak M. 2006: Wykorzystanie środków strukturalnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Zeszyły Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wydział Rolniczy, Wrocław, s. 247.
  5. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej AWRSP) za lata 2000-2005. Ustawa z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz. U. nr 64, 2003, poz.592.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu