BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz
Tytuł
Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce
Production and Prices of Honey in Researched Apriaries in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 298-302, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Rolnictwo, Produkcja rolna, Miód
Bee products, Agriculture, Agricultural production, Honey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie pszczelarzy biorących udział w kursie doskonalenia zawodowego prowadzonym przez pracowników Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SOT Przedstawiono strukturę wiekową pszczelarzy, a także strukturę pasiek w zależności od ich wielkości. Poddano także analizie produkcję miodu z pasieki i od rodziny pszczelej, a także uzyskiwane przez respondentów cen miodu oraz sposoby jego zbytu. (oryg. streszcz.)

This article presents some informations about beekeeping, which is a important element of agriculture. The most important role of bees is plant pollination. Bee colonies also produce honey, propolis, bee 's wax and bee bread. In the article were researched owners of apriaries, which participated in training courses in Warsaw University of Life Science - SGGW in 2007. There were analysed honey production per apriary and per bee colony. Also honey prices got by beekeepers were analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bornus L. i in. 1974: Hodowla pszczół. PWRiL, Warszawa.
  2. Mazak S. 1975: Barć odrzańska ma około 2055 lat. Pszczelarz Polski, nr 11.
  3. Praca zbiorowa pod red. J. Prabuckiego. 1998: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. 2003: Dz. U. nr 181 poz. 1773.
  5. Szot E. 2001: Wszystko o miodzie pszczołach i pszczelarzach. Boss Rolnictwo, nr 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu