BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz
Tytuł
Zmiany efektów ekonomicznych wybranych grup gospodarstw jednokierunkowych w okresie transformacji systemowej
Changing of Economic Effects of Selected Groups One -Way Farms during Political System Transformation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 308-311, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Efektywność ekonomiczna
Agriculture, Agricultural economics, Arable farm, Economic efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano wpływ przemian na efekty ekonomiczne wybranych gospodarstw jednokierunkowych, prowadzących rachunkowość rolniczą w latach 1989, 1993, 1997 i 2001. Ocenie poddano wskaźniki charakteryzujące opłacalność i dochodowość produkcji. Badania wykazały, że z upływem lat wybrane efekty ekonomiczne ulegały wyraźnemu pogorszeniu. Zaobserwowano, że w latach 1989 i 1993 lepsze efekty ekonomiczne osiągały gospodarstwa zbożowe, a w latach 1997 i 2001 mleczne i trzodowe. (skróc. oryg. streszcz.)

In the paper is presented changing of economic effects of selected groups one - way farm, which keeping agricultural accountancy supervised by the Institute of Agricultural and Food Economics, in the year 1989, 1993, 199? and 2001. The analysis showed that all economic effects have undergone distinct deterioration, independently on direction of agricultural production. Grain - growing farm have better economic effects in the years 1989 and 1993, but in the years 1997 and 2001 better economic effects have milk and pig farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L. 2005: Ekonomiczno-rynkowe uwarunkowania przekształceń w sektorze indywidualnych rolnych. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (129); 31-40.
  2. Hunek T. 2000: Formujący się model rozwoju wsi i polskiego rolnictwa w latach dziewięćdziesiątych. W: Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. FAPA, Warszawa, 18-30.
  3. JóźwiakW. 2004: Ewolucja polskich gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. Mat. Konf. "Wczoraj, dziś i jutro naszego rolnictwa". II Kongres Rolnictwa Polskiego. FAPA, Poznań, 59-69.
  4. Kondraszuk T. 2005: System informacji ekonomicznej w procesie planowania, implementacji i kontroli w przedsiębiorstwie rolniczym. Roc:. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1: 134 - 138.
  5. Praca zbiorowa. 2003: Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 2001 roku. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Praca zbiorowa. 2002: Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych 2001. IERiGŻ, Warszawa.
  7. Rogowski J. 2000: Wyniki ekonomiczno-produkcyjne gospodarstw prowadzących zapisy rachunkowe według zunifikowanego systemu rachunkowości. Roc:. Nauk. SERiA, t. II, z. 5: 127 - 133.
  8. Woś A. 1998: Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego. [W:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997). IERiGŻ, Warszawa, 3-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu