BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerska Małgorzata, Rutka Ryszard
Tytuł
Planowanie zapotrzebowania na pracę produkcyjną w warunkach zamienności i cykliczności popytu na produkty
Employment Planning in the Conditions of Changeable Demand of Production
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 251-261, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Słowa kluczowe
Produkcja, Planowanie produkcji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność zatrudnienia
Production, Production planning, Human Resources Management (HRM), Flexible employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skutki procesu globalizacji wymagają racjonalizacji zapotrzebowania na pracę , stosując rozwiązania dostosowujące potencjał wytwórczy do rzeczywistych potrzeb. Duży nacisk na koszty realizacji zamówień, terminowość i jakość dostawy, powodują konieczność precyzyjnego i elastycznego dostosowania potencjału wytwórczego do aktualnego poziomu i struktury zamówień. W przypadku rynku o dużej, trudnej do przewidzenia sezonowości zapotrzebowania na oferowane produkty, które dodatkowo wymagają pracochłonnego wykonania, konieczne jest zastosowanie niekonwencjonalnych form zatrudnienia pracowników. Zdaniem autorów, szybka, kompetentna i uczciwa reakcja na zmiany potrzeb klientów, wymaga zaangażowania wszystkich kluczowych komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Increasing globalization of economy intensifies the competition between producers of similar products. Price competition demands consistent adjusting of productive potential to changing needs. If the market of our products is flexible we need to use unconventional forms of hiring people. The paper presents process of employment planning in changeable demand of human work. It identities main tasks and procedure of new and unconventional form of hiring people in the area of production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska M., Rutka R., Zarządzanie projektami informatycznymi w dużej firmie informatycznej, [w:] Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 5, Sopot 2005.
  2. Grelak K., Organizacja i zarządzanie, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1985.
  3. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat w Gdańsku, znak 03141/0560-59/2003.
  4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
  6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, jedn. Tekst, DzU 1998 r. nr 21, poz. 94.
  7. Wolanowski L., Planowanie zapotrzebowania na pracę w przedsiębiorstwie branży elektronicznej, Sopot 2005 (maszynopis).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu