BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław
Tytuł
Duński system emerytalny
Pension system in Denmark
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 1, s. 13-17, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Porównania międzynarodowe, Informacja publiczna
Pension schemes, International comparisons, Public information
Kraj/Region
Dania
Denmark
Abstrakt
Artykuł prezentuje historyczne i aktualne rozwiązania w systemie emerytalnym Danii w celu odnalezienia w tym systemie pomysłów, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. W podsumowaniu autor wskazuje, jako element wyróżniający duński system emerytalny na tle innych państw, funkcjonowanie zintegrowanej platformy informatycznej PensionInfo, na której emeryci mogą znaleźć wszelkie informacje dotyczące zasad funkcjonowania emerytur i stanu ich osobistych rachunków emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an insight into the old age pension system in Denmark. The introduction is followed by tree topic paragraphs: (1) the historical development of its pension system, (2) the present situation and (3) challenges and foreseen changes. There, the author’s goal was to present both past and present solutions employed by the Danish’s pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights as a particular Danish approach the fact of existing integrated IT-platform PensionInfo, where pensioners can find all the data according to the rules of pension performance and the state of their personal pension accounts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andretti V. (2003), Occupational pensions and job mobility in the European Union, w: O. Castellino, E. Fornero (eds.), Pension policy in an integrating Europe, University of Turin and Center for Research on Pension and Welfare Policies, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar, s. 198-223.
 2. Averting the Old Age Crisis (1994), A World Bank Policy Research Report, New York: Oxford University Press.
 3. Bernstein N. (2006), The role of the pension sector in the economy, speech at the Labour-Market Pension Conference 2006 on 26 October 2006, dostępny w Internecie: , [dostęp 31.05.2007].
 4. Bingley R, Datta Gupta N., Pedersen PJ. (2004), The Impact of incentives on retirement in Denmark, w: J. Gruber, A. David (eds.), Wise social security programs and retirement around the word. Micro-Estimation, Chicago and London: The University of Chicago Press, s. 153-234.
 5. Castellino O., Fornero E., red. (2003), Pension policy in an integrating Europe, University of Turin and Center for Research on Pension and Welfare Policies, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 6. Danica to enter Irish market with Dublin HQ (2007), artykut z 23 marca, dostępny w Internecie: , [dostęp 31.05. 2007].
 7. Green-Pedersen Ch. (2007), Denmark: A "World Bank" pension system, w: E.M. Immergut, K.M. Anderson, I. Schulze (eds.), The Handbook of Western European Pension Politics, New York: Oxford University Press, s. 454-495.
 8. Gruber J., Wise D.A., red. (2004), Social security programs and retirement around the word. Micro-Estimation, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 9. Holzmann R., MacKeilar L. Rutkowski M. (2003), Accelerating the European pension Reform Agenda: Need, progress, and Conceptual Underpinneings, w: R. Holzmann, M. Orenstein, M. Rutkowski (eds.), Pension Reform in Europe: Process and Progress, Washington, D.C.: The World Bank - Directions in Development.
 10. Immergut E.M., Anderson K.M., Schulze l., red. (2007), The Handbook of Western European Pension Politics, New York: Oxford University Press.
 11. Joint report on social protection and social inclusion 2006 - Synthesis report on adequate and sustainable pensions (2006), COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, dostępny w Internecie: .
 12. Kotodziejczyk K. (2004), Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej. Od repartycji do kapitalizacji, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoty Bankowej w Poznaniu.
 13. National strategy report on the danish pension system (2005), July dostępny w Internecie: .
 14. Pension reform and the development of pension systems. An evaluation of World Bank Assistance (2006), Washington, D.C.: Independent Evaluation Group - The World Bank.
 15. PKA to double private equity exposure after initial success (2007), artykuł z 23 marca, dostępny w Internecie: < http: //www.nrpn-online.com/news/fullstory.php/aid/333/PKA_ to_double_private_equity_exposure_after_initial_success.htmi>, [dostęp 31.05.2007].
 16. Social security programs throughout the world: Europe, 2006 (2006), Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11801, September, Washington, D.C.
 17. Synthesis report on adequate and sustainable pensions. Annex. Country summaries (2006), Commission Staff Working Document dostępny w Internecie: .
 18. Szumlicz I, Żukowski Maciej, red. (2004), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa: TWIGGER.
 19. Whitehouse E. (2007), Pensions panorama. Retirement-income systems in 53 countries, Washington, D.C.: The World Bank.
 20. Więckowska B. (2004), System emerytalny w Danii, w: T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa: TWIGGER, s. 71-91.
 21. Wiśniewski J. (2005), Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki spotecznej w latach 1993-2003, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 22. http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/pensions_en.htm#20Q5 [dostęp 25.11.2007],
 23. http://www.atp.dk/www/portal.nsf/mainfrms! Read Form&Expand=0&Area=ATPKoncernl_anguage, [dostęp 5.05.2007].
 24. http://www.danskebank.com/DanicaPensionlnEnglish ; http://www.kp.dk/media(289,1030)/Engelsk_brochure.pdf, [dostęp 23.11.2007]
 25. http://www.kp.d k/media(811,1030)/KP_-_Annual_Report_2006.pdf, [dostęp 23.11.2007].
 26. http://www.ld.dk/Default.aspx7ID-792, [dostęp 5.05.2007].
 27. http://www.ld.dk/Half%20year%202007-1439.aspx, [dostęp 23.11.2007].
 28. http://www.pka.dk/publ ic/forside/this_is_pka/this_is_pka.htm, [dostęp 31.05.2007].
 29. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html, [dostęp 25.11.2007],
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu