BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Jacek
Tytuł
Koniec z dyskryminacją mężczyzn w prawie emerytalnym - wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. na orzeczenia sądowe
The End of Men Discrimination in Polish Pensionary Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 2, s. 25-31, przypisy
Słowa kluczowe
Zwalczanie dyskryminacji, Wiek emerytalny, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny
Discrimination prohibition, Retirement age, Judgement of Constitutional Tribunal, Constitutional Court
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Trybunał Konstytucyjny
Abstrakt
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., P 10/07 uznano niekonstytucyjność przepisu pozbawiającego mężczyzn posiadających długi staż ubezpieczeniowy prawa do wcześniejszej emerytury na takich samych zasadach jak kobiety. Orzeczenie to potwierdziło jedynie zakaz dyskryminacji ze względu na płeć i konieczność respektowania w polskim prawie emerytalnym jednolitych zasad dla wszystkich ubezpieczonych. Wprawdzie ustawodawca ma rok na wprowadzenie niezbędnych zmian w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat i mają co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy, mogą już teraz skutecznie się ubiegać o to świadczenie w postępowaniu sądowym. Autor, kierując się zasadą prymatu konstytucji, prezentuje pogląd, że do czasu definitywnego wyeliminowania z systemu prawnego niekonstytucyjnego przepisu ocena wyrażona przez Trybunał Konstytucyjny nie może być uznana za obojętną w toku sądowego stosowania prawa i powinna skutkować przyznaniem tej kategorii dyskryminowanych mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury. (abstrakt oryginalny)

The Constitutional Tribunal decided that the Pensionary Act of 1998 included regulations which discriminated men of their right to earlier retirement pension. The article contains the analysis of this important judgment. The author also shows how nowadays in Poland courts of labour and social insurance should decide about this kind of rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu