BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygadło Jerzy
Tytuł
Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych
The Types of Employee's Liability
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (23), 2006, nr 81, s. 203-215, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Stosunek pracy, Prawo pracy
Labour, Legal employment relation, Labour law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przyczyny, zasady i rodzaje odpowiedzialności pracowniczej: porządkową, dyscyplinarną, majątkową i odpowiedzialność za mienie powierzone. Omówiono przepisy regulujące te obowiązki.

This article presents two types of employee's liability. The regulatory responsibility follows violation of basic employee's duties and may have financial or non-property character. The property responsibility of employees arises in case of damage caused to an employer and has a financial character. The rules of law protect employee's payment with maximum monthly level of fine and maximum value of compensation. The employer has to appoint incomes from compensation for social purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. FLOREK L., ZIELIŃSKI T., Prawo pracy, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 215, 221.
  2. JABŁOŃSKI H., Kodeks pracy z komentarzem. Orzecznictwo sądowe. Sigma, Skierniewice 2006, s. 35-39.
  3. JOŃEZYK J., Odpowiedzialność materialna pracowników, Państwo i Prawo 1975, nr 1.
  4. KOLASIŃSKI K., Prawo pracy znowelizowane, TNOiK, Toruń 1996, s. 196.
  5. LIBERA T., ZDUŃSKA E., Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia, Difn, Warszawa 2005, s. 253-254.
  6. PATULSKI A., PATULSKI W., WACZAK K., ORMOWSKI G., NAŁĘCZ M., C.H Beck, Warszawa 2004, s. 83-85.
  7. SALWA ZB., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. 175.
  8. WALCZAK K. Kodeks System. Kodeks pracy, edycja druga, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 222.
  9. WRATNY J., Kodeks pracy. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 306-313, 316,
  10. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. t. jedn. z 23.12. 1997 z późn. zm.(Dz. .U. 1998, Nr21,poz.94.^ Ustawa Kodeks karny (Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu