BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji
The Application of Process Management Methodology in Businesses and Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 736, s. 19-34, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Organizacje gospodarcze, Administracja publiczna, Reorganizacja procesów biznesowych
Process management, Economic organizations, Public administration, Business Process Reengineering (BPR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozwiniętą metodykę zarządzania procesowego. W realizacji tego celu badawczego wykorzystano analizę wybranych przykładów wdrażania zarządzania procesowego do praktyki gospodarczej.

In the first part of the article, the author reviews the most popular management concepts (Business Process Reengineering, Total Quality Management, and Business Process Management), which have created the foundation for the process approach to management. In the second and third parts, the author presents selected examples of process management implementation, both in enterprises as well as in public administration institutions in Poland. In the final part, the author describes his own process management methodology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuśka L. [2005], Modelowanie procesów z wykorzystaniem zunifikowanego języka modelowania UML (Unified Modelling Language), „Problemy Jakości”, nr 7.
 2. Barczak B., Kozina A. [2004], Analiza procesowa w jednostkach administracji publicznej [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 3. Bełz G. [2003], W poszukiwaniu szkieletu, czyli o filarach procesowej orientacji firmy [w:] Management Forum 2020, red. K. Krzakiewicz, S. Cyfert, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 4. Borucki T. [2003], Projekty jako wstęp zarządzania procesami, „Harvard Business Review Polska”, nr 7.
 5. Cyfert S., Krzakiewicz K. [2004], Strategiczna kontrola procesów [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 6. Czuba A., Giemza M., Mańko D. [2004], Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko SA, „Problemy Jakości”, nr 6.
 7. Czuber M., Gołąb P., Nojszewski H. [2004], Zarządzanie procesowe w zakładzie ubezpieczeń [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 8. Ćwiklicki M., Muliński K. [2005], Adaptacja zrównoważonej karty wyników do monitorowania i pomiaru procesów, „Problemy Jakości”, nr 9.
 9. Gulledge T.R., Sommer R.A. [2002], Business Process Management: Public Sector Implications, „Business Process Management Journal”, vol. 4, nr 8.
 10. Hammer H., Stanton S. [2003], Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo, „Havard Business Review Polska”, nr 7.
 11. Księga jakości UM w Tychach, według normy PN-ISO 9001:2001 [2003], Urząd Miasta Tychy, Tychy.
 12. Lee R.G., Dale B.G. [1998], Business Process Management: A Review and Evaluation, „Business Process Management Journal”, vol. 4, nr 3 (na podstawie bazy danych: ABI /INFORM Dateline).
 13. Łuczak J. [2005], Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w świetle wymagań dotyczących zarządzania procesowego, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 14. Nowosielski S. [2004], Kontrollingowe aspekty zarządzania procesami w przedsiębiorstwie [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa.
 15. Perechuda K. [1997], Zarządzanie procesami [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym świecie, Materiały konferencyjne, AE w Poznaniu, Poznań.
 16. PN-EN ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 17. Szetyński T. [2004], Słów kilka o reengineeringu, „Logistyka”, nr 6.
 18. Szumowski W. [2005], Przekształcenia praktyk zarządzania w urzędach administracji samorządowej [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1092, Wrocław.
 19. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki [2004], red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu