BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Stanisław
Tytuł
Trzeci sektor w Unii Europejskiej
The Third Sector in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (15), 2007, nr 1166, s. 53-59, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Teoria trzech sektorów gospodarki, Trójsektorowość gospodarcza, Organizacje pozarządowe
Third sector theory, Three-sector economy, Non-governmental organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia w sektorze społecznym według obszarów działalności w państwach Unii Europejskiej. Dokonano analizy polityki Unii Europejskiej pod względem organizacji trzeciego sektora w ujęciu historycznym, jak również przedstawienie potencjału europejskich organizacji społecznych jako podmiotów polityki społecznej.

The aim of the article is to present the history of European Union policy towards non-governmental organizations. The author analyzes official European documents and comes to conclusion that the role of the third sector was not recognized until 1984. Since then there was more and more emphasis put on the co-operation between public and non-governmental. Another important conclusion is the fact that there are numerous differences among member states as far as law and economic regulations are concerned. The last part of the article includes some data on the European non-governmental organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych. Analiza prawno-finansowych uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych w Polsce, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2002, s. 5-6.
 2. Communication from the Commission on Promoting the Role of Voluntary Organizations and Foundations in Europe, http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/lib-social_economy/orgfd_en.pdf.
 3. Evaluation of the Third System and Employment Pilot Action, ECOTEC, 2001.
 4. Evers A., Laville J.L., Introduction, [w:] The Third Sector in Europe, red. A. Evers, J.L. Laville, Edward Elgar Publishing, Cheltnham 2004.
 5. Gląbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP, Warszawa 2001.
 6. Grewiński M., Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej. Krytyczna analiza działań, „Biuletyn Informacyjny PTPS" 2004 nr l.
 7. Kendall J., Anheier H.K., The Third Sector and the European Union Policy Process. An Initial Evaluation, [w:] Third Sector Policy at the Crossroads, red. J. Kendall, H.K. Anheier, Routledge, London, New York 2002.
 8. Koźlicka R., Unia Europejska wobec organizacji pozarządowych: konsekwencje dla trzeciego sektora w Polsce, [w:] Samoorganizacja społeczeństwa polskiego'. III sektor i wspólnoty lokalne jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 9. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J.J., Toepler S., Salamon L.M., Sektor non-profit w Polsce. Szkic do portretu, Warszawa 2000.
 10. Lloyd P., The European Union and Its Programmes Related to the Third System, [w:] The Third Sector in Europe, red. A. Evers, J.L. Laville, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2004.
 11. Salamon L.M., Sokolowski S.W., Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, vol. 2, Kumarian Press, Bloomfield 2004.
 12. Skiba R., Projekt statutu Stowarzyszenia Europejskiego, „EUlotka" 2003 nr 4.
 13. Treaty Establishing a Constitution for Europe, Official Journal of the European Union, 2003/C169.
 14. Treaty on European Union, http://europa.eu.int/en/record/mt/final.html.
 15. White Paper on Growth, Competitiveness and Employment, http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html.
 16. Żuk P., Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi. Socjologiczna analiza nowych ruchów społecznych w Polsce, Scholar, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu