BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Henryk, Stępień Beata
Tytuł
Tworzenie wartości dla klienta w przedsiębiorstwach międzynarodowych z perspektywy instytucjonalnej
Creating customer value in multinational companies - an institutional perspective
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 1, s. 2-9
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Klient, Wartości w biznesie, Obsługa klienta, Tworzenie wartości
International enterprise, Institutional support of entrepreneurship, Customer, Values ​​in business, Customer service, Value creation
Abstrakt
W artykule przedstawiono, jak instytucjonalne otoczenie rynków krajowych i międzynarodowych rzutuje na tworzenie wartości i sposób zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Z przedstawionej analizy wynika, że instytucje i ideologia panująca na zajmowanych rynkach, a szczególnie rynkach macierzystych tych podmiotów, istotnie wpływają na sposób postrzegania oferty i samego klienta oraz przyczyniają się do tworzenia zróżnicowanych koncepcji zarządzania relacjami z odbiorcami. Pokazano, że sposób tworzenia wartości dla klienta w przedsiębiorstwach międzynarodowych podlega często przeciwstawnym presjom instytucjonalnym. Ostateczny kształt i charakter podejścia do tworzenia wartości dla klienta zależy nie tylko od charakteru otoczenia instytucjonalnego rynków, ale także od stopnia spójności tych obszarów na rynku macierzystym i rynkach goszczących. (abstrakt oryginalny)

The article raises an issue of impact of institutions on creating customer value in multinational companies. We put forward, develop and support an argument, that institutions and ideologies of a certain market can seriously influence the way we perceive clients and customers and shape the character of customers' relationship system. Creating customer value in multinational companies is subject to contradictory institutional pressures and final shape of this program is the effect of those forces and depends on degree of coherence between institutional environment of home and host markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C.A. Bartlett, S. Goshal, Matrix Management: Not a Structure, a Frame of Mind, „Harvard Business Review" 1990, No. 4
 2. C. Bartlett, S. Goshal, Managing Across Borders, Hutchinson, Londyn 1998
 3. C.A. Bartlett, S. Goshal, Managing Across Borders: Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston 1998, s. 176
 4. J.M. Birkinshaw, A.J. Morrison, Configurations of Strategy and Structure in Subsidiaries of Multinational Corporations, .Journal of International Business Studies" 1995, Vol. 4
 5. J. Child, D. Faulkner, R. Pitkehly, Foreign Direct Investment in the UK 1985-1994: The Impact on Domestic Management Practice, „Journal of Management Studies" 2000, No. 1
 6. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 93-120
 7. M. Forsgren, Managing the International Multi-Centre Firm, „European Management Journal" 1990, No. 2
 8. A.W. Harzing, Managing the Multinational: An International Study of Control Mechanisms, Edward Elgar Publishers, Cheltenham 1999
 9. G. Hedlund, The Hypermodern MNC — A Heterarchy?, „Human Resource Management" 1986, Vol. 25
 10. J. Horovitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 7-21
 11. P. Kristensen, J. Zeitlin, Local Pathways to Multinational Enterprise. In: The Multinational Firm: Organizing across Institutional and national Divides, pod red. nauk. G. Morgana, P. Kristensena, R. Whitleya, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 192
 12. K. Marzęda, Proces globalizacji korporacyjnej, Branta 2007
 13. M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk, Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008, s. 18-35
 14. D. North, Institutions, Ideology and Economic Performance, „CATO Journal" 1992, Issue 3
 15. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 16. B. Stępień, Przedsiębiorstwa międzynarodowe — instytucjonalnie uwarunkowane systemy polityczne. W: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, t. 2, pod red. nauk. J. Rymarczyka, B. Drelich-Skulskiej, W. Michalczyka, AE, Wrocław 2007, s. 430-440
 17. M. Szymura-Tyc, Zarządzanie przez wartość dla klienta — budowa wartości firmy, Instytut Edukacji Interaktywnej, www.estakada.pl
 18. G. Zaltman, Jak myślą klienci, czyli podróż w głąb umysłu rynku, Forum, Poznań 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu