BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanicka Arleta
Tytuł
Pomoc wspólnotowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 11, s. 25-33, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusze strukturalne, Strategia lizbońska, Kształcenie zawodowe, Kształcenie ustawiczne
European Social Fund (ESF), Structural funds, Lisbon Strategy, Vocational training, Lifelong learning
Abstrakt
Zdaniem autorki, Europejski Fundusz Społeczny stwarza w latach 2007-2013 dla naszego kraju ogromną i być może niepowtarzalną, gdy chodzi o skalę pomocowego wsparcia, szansę rozwoju gospodarczego i modernizacji wielu ważnych dziedzin życia społecznego, w tym zwłaszcza systemu edukacji. Jak każda inna rozwojowa szansa, może być w wieloraki sposób i w różnym zakresie i stopniu spożytkowana. Autorka twierdzi, że posiadamy już pewne doświadczenia związane z wykorzystywaniem dotychczasowego wsparcia z niniejszego funduszu i one powinny być siłą motoryczną wraz z wypracowanym dorobkiem innych państw członkowskich dla efektywnego posiłkowania się finansowym wsparciem europejskim przy realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fundusze europejskie zachęcają firmy do korzystania ze szkoleń pracowników, "Gazeta Prawna" z 1 czerwca 2007 r., dodatek: "Firma i Rynek", s. 8.
  2. M. Gawrychowski, Ponad 40 miliardów złotych z funduszy unijnych na edukację i szkolenia, "Gazeta Prawna" z 10 kwietnia 2007 r., dodatek: "Unijna firma i pieniądze", s. 4.
  3. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa, grudzień 2005 r.
  4. A. Miler, Europejski Fundusz Społeczny - zakres interwencji w Polsce w latach 2007-2013, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" 2007, nr 4, s. 24 i nast.
  5. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r., s. 17, 40, 106.
  6. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 29 listopada 2006 r., s. 143.
  7. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, sierpień 2005, s. 24.
  8. G. Szuberska, Europejski Fundusz Społeczny [w:] Komentarz do aktów prawnych Wspólnot Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013, Warszawa, grudzień 2006, s. 145 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu