BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczewska Krystyna
Tytuł
Mikro i makro przedsiębiorstwa
Micro and Small Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 9, s. 49-55, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza stanu przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Micro-enterprise, Small business, Analysis of enterprise condition, Company development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań: stanu aktywności ekonomicznej mikro- i małych przedsiębiorstw funkcjonujących w powiecie łomżyńskim, kapitału ludzkiego w tych podmiotach oraz perspektyw ich funkcjonowania. Przedsiębiorcy, deklarując chęć kontynuowania biznesu, nie planują jednak rozwoju firm, ekspansji, fuzji z innym, silniejszym podmiotem. Wskazuje to na stagnacyjny charakter prowadzonej działalności, brak strategii rozwoju małych firm bądź też obawę przed ryzykiem związanym z działalnością na większą skalę. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on economic activity of micro and small enterprises in the Łomża region, their human resources, and prospects of their further development. Although entrepreneurs declare their will to continue business running, they do not plan expansion or merger with other larger companies. This indicates a stagnant character of these enterprises, lack of development strategy or anxiety towards increased risk connected with larger scale of business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Leszczewska, Praktyka zarządzania personelem w sektorze MSP, [w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy „starym" a „nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury, L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
  2. Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, E. Balcerowicz (red.), CASE, Warszawa 2002.
  3. T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Matę i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, T. Łuczka (red.), Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
  4. M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltext, Warszawa 2003.
  5. L. Zienkowski (red.), Wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój gospodarki polskiej, Polska Fundacja MSP, Warszawa 1997.
  6. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, G. Sobczyk (red.), Difin, Warszawa 2004.
  7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, M. Strużycki (red.), PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu