BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta, Fudel Katarzyna
Tytuł
Postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej
Consumer attitudes towards TV advertisement - research findings
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 1, s. 36-41
Słowa kluczowe
Badania reklamowe, Reklama telewizyjna, Strategia reklamy, Badania konsumenckie, Konsument
Advertising research, Television advertising, Advertising strategy, Consumer research, Consumer
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej oraz jej wpływu na ich decyzje zakupowe. Badana próba liczyła ponad 200 konsumentów z Górnego Śląska. Respondenci byli zróżnicowani pod względem wieku, płci, wykształcenia i dochodów. Ankietę przeprowadzono w maju 2007 r. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że stosunek konsumentów do reklamy telewizyjnej jest raczej obojętny, przyzwalający. Większość badanych uważa, że reklama jest potrzebna jako źródło informacji oraz jako sposób dofinansowania stacji telewizyjnych. Zdaniem ankietowanych reklama firmy w telewizji świadczy raczej o jej dobrej kondycji finansowej niż o trudnościach ze sprzedażą reklamowanego produktu. Większość konsumentów nie przyznaje się wprost do kupowania produktów pod wpływem reklamy telewizyjnej. Produktami najczęściej kupowanymi pod wpływem tej reklamy są: kosmetyki, środki higieny i czystości oraz żywność, a najrzadziej: odzież i obuwie, wyposażenie mieszkań oraz usługi finansowe. (abstrakt oryginalny)

The article presents research findings of a survey on consumer attitudes towards TV advertising and its influence on likely purchase decisions. An experimental group was sampled of more than 200 consumers of the Upper Silesia Region. Respondents were diverse in age, sex, level of education and income level. The survey was taken in May 2007. Research findings indicated that consumers' attitudes toward TV advertising seemed to be neutral and relatively ambivalent. The majority of respondents believed that TV advertising was in high demand as an information source as well as a source of income for TV stations. In respondents' opinion a company advertisement shown on TV proves the economic strength of the company advertising, rather than a particular difficulty in selling the advertised product. It's a sign of brand strength. The majority of respondents doesn't endorse that in their purchase decision they are affected by TV advertising. The most often bought product items directly attributable to the influences of TV advertising are: cosmetics, sanitation and cleansing products, food. The most infrequently attributed products are: clothes and footwear, house equipment and financial services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu