BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Mirosława
Tytuł
Nowa polityka spójności Unii Europejskiej szansą dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w jej regionach
The New Cohesion Politics of the European Union as a Chance for Economic Growth and Increase of Employment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (15), 2007, nr 1166, s. 11-26, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Strategia lizbońska, Polityka regionalna
Structural policy, Lisbon Strategy, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono uwarunkowania osiągnięcia celów polityki spójności Unii Europejskiej w odniesieniu do regionów po jej rozszerzeniu w 2004 roku. Przybliżono problemy dotyczące umacniania spójności w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i etapy wdrażania polityki spójności.

The goal of this elaboration is to indicate significance of the cohesion politics of the European Union in the strengthening of its integration process. The author analyzes circumstances for the cohesion politics after the year 1987, i.e. since the European Union decided to speed up the process of entering the Economic and Unitary Union. Particular attention is also put to analyze the conditions for realization of the cohesion politics in the next period for the years 2007-2013. Then, the Union will, after expanding with significantly less developed countries, challenge its cohesion politics when all member countries will be obliged to adjust their macroeconomic politics to the criteria of convergence. The new adjustments will be needed for effective realization of the cohesion politics both in budgeting (substantial increase) and in the process of programming of the development in the Union. The adjustments should increase competitiveness of the regional economies, but first of all, they should speed up structural changes needed for modernization of the European economy and for creating new and highly effective jobs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 2004 (Com/2004/107).
 2. Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs; Community Strategic Guidelines, 2007-2013, COM (2005)259, 11 lipca 2005.
 3. Communication to the Sprig European Council, Working Together for Growth and Jobs - a New Start for the Lisbon Strategy, COM (2005), 24 final, 2 lutego 2005 r.
 4. Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 5. European Innovation Scoreboard 2003, Technical Paper no 3. Regional Innovation Performances, European Commission, Enterprise Directorate - General, November 28, 2003.
 6. Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008, COM (2005) 141 find, przyjęty przez Radę.
 7. Narodowe strategiczne ramy odniesienia. Wstępny projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 8. Nowe partnerstwo dla spójności — konwergencja, konkurencyjność, współpraca, trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 9. Eurostat, zestawienie sektora rządowego. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
 10. Oręziak L., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt" 2005 nr 7, NBP, Warszawa 2005.
 11. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, red. Z. Brodecki, Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002.
 12. Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony państw członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 13. Proposal for a Council Decision on Community Strategic Guidelines for Rural Development (Programming Period 2007-2013).
 14. Strengthening the Co-ordination of Budgetary Policies. Communication from the Commission to Council and the European Parliament, Brussels, 27 November 2002.
 15. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
 16. Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, vol. 2, Luxembourg 2001.
 17. Working Together for Growth and Jobs. A New Start for the Lisbon Strategy, COM (2005) 24, Brussels, 02.02.2005.
 18. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu