BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapińska Magdalena
Tytuł
Transformacja zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006
Transformation of labour resources in Poland 1990-2006
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 2, s. 6-10, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby rynku pracy, Podaż pracy, Migracja zarobkowa
Labour market resources, Labour supply, Economic migration
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena tendencji występujących w zakresie kształtowania się podstawowych mierników ekonomicznych związanych z poziomem, strukturą i dynamiką podaży pracy w Polsce po roku 1990. W pierwszej części opracowania zaprezentowano wielkość zasobów ludzkich biorąc pod uwagę populację ludności w wieku produkcyjnym w relacji z populacją w wieku przed- i poprodukcyjnym. Następnie zaprezentowano i dokonano oceny zmian aktywności zawodowej i poziomu wykształcenia w Polsce. W kolejnej części artykułu podjęto próbę oceny tendencji w migracjach zagranicznych związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Wreszcie zaprezentowano także popyt na pracę w szczególności biorąc pod uwagę poziom i dynamikę liczby pracujących w gospodarce narodowej. (abstrakt oryginalny)

The goal of the elaboration is to present, analyze and evaluate tendencies in main economic ratios connected with level, structure and dynamics of labour supply in Poland after 1990. In the first part the size of human resources was presented, in particular it was the population at the working age in relation with the population at the pre- and post-working age. Than the presentation and evaluation of changes in economic activity and level of education in Poland was made. In the next part of the elaboration the attempt to evaluate the tendencies in abroad migrations under conditions of Polish accession to the European Union. Finally, labour demand was presented, especially the level and dynamics of the number of employed persons. The main thesis of the elaboration is to present changes in Polish human resources in the last seventeen years taking into considerations demographic conditions and European integration. The main method used in the research was the descriptive statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków. Oficyna Wolters Kluwer Business, ISBN 978-83-7526-171-4.
 2. Bezrobocie rejestrowane w II kwartale 2006 r. (2006), [dostęp: 18.12.2006], dostępny w Internecie: .
 3. CBOS (2007), Praca Polaków za granicą. Komunikat z badań, Warszawa, marzec, [dostęp: 9.09.2007], dostępny w Internecie: .
 4. GUS (1991), Rocznik Statystyczny 1991, Warszawa, ISSN 0079-2780.
 5. GUS (2003), Rocznik Statystyczny Pracy 2003, Warszawa, ISSN 1426-8760.
 6. GUS (2005), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, Warszawa, ISSN 1640-5927.
 7. GUS (2007a), Maty Rocznik Statystyczny Polski 2007, Warszawa, ISSN 1640-3630.
 8. GUS (2007b), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Warszawa, ISSN 1640-5927.
 9. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2005), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISBN 83-7417-093-X.
 10. Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Badania Ekonomiczne, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, ISBN 83-235-0199-8.
 11. Kozioł L., Pocztowski A. (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 12. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K. (2006), Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Red. D. Kopycińska, Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 83-60065-88-8.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, maj, Warszawa.
 14. Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2006 r. (2006), [dostęp: 18.12.2006], dostępny w Internecie: .
 15. The impact of free movement of workers from Central and Eastern Europe on the UK labour market (2006), Department of Work and Pension, Working Paper nr 29.
 16. Twarowska M. (2003), Podaż pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Red. K. Piech, G. Szczodrowski, Warszawa: Instytut Wiedzy, ISBN 83-8913-06-0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu