BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielówka Leokadia
Tytuł
Problemy wyceny dla celów bilansowych w jednostkach sektora samorządowego
Problems of Assets Valuation in the Self-government Entity.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 7-16, bibliografia 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość sektora publicznego, Wycena aktywów kapitałowych, Pomiar i wycena w rachunkowości
Public sector accounting, Capital asset valuation, Measurement and valuation in accounting
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak stosowanie tych szczególnych zasad, dotyczących zwłaszcza wyceny aktywów, wpływa na prezentowany w bilansach obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostek sektora samorządowego.

The author has a try at answering the question: how to use special budget accounting principles in assets valuation and presents them in statement of financial position.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU z 2001 r. nr 53, póz. 1752zpóźn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU z 2006 r. nr 142, póz. 1020).
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, póz. 2104).
  4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (DzU z 2002 r. nr 76, z późn. zm.).
  5. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006.
  6. Zysnarska A., Zamknięcie ksiąg na koniec roku w jednostkach i zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych, ODDK, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu