BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczówka Halina (Wydział Finansów)
Tytuł
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w nowych uwarunkowaniach prawnych
Internal Audit in the Public Spending Sector in New Legal Circumstances
Źródło
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2006, nr 9, s. 165-172, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Audyt, Finanse publiczne, Kontrola finansowa, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu
Audit, Public finance, Financial control, International Standards for the Professional Practice of Internal Audit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozwój, istotę, zakres podmiotowy i uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Zaprezentowano najważniejsze punkty przebiegu audytu wewnętrznego. Omówiono Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego.

Internal audit is a relatively recent issue in Poland. It was introduced in the public spending sector units in 2002 in the amended Public Spending Act as a result of bringing the Polish and EU regulations into line. As a modern management tool, internal audit is to enable one an improvement in the effective management of public money and to secure the appropriate utilization of Union's financial aid. Another indication of adapting Polish regulations in the field of internal audit in the public sector to the solutions used worldwide is the 2005 Public Spending Act and relative executory provisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Info Audit Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 2. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Wyd. LINK, Szczecin 2003.
 3. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. Ministra Finansów, Nr 3, poz. 14.
 4. Komunikat Nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. Ministra Finansów, Nr 7, poz. 56.
 5. Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 6. Płóciennik-Napierała J., Standaryzacja audytu wewnętrznego [w:] Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, praca zbiorowa pod red. Z. Messnera, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.U. Nr 234, poz. 1970.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.U. Nr 112, poz. 763.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, Dz.U. Nr 112, póz. 765.
 10. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 102, poz. 1116.
 11. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, póz. 2104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7351
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu