BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz, Ładysz Jerzy
Tytuł
Uwarunkowania środowiskowe zmian strukturalnych w Polsce i Unii Europejskiej
Environmental Issues of Structural Changes in Poland and the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (15), 2007, nr 1166, s. 217-230, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Ochrona środowiska, Zasoby naturalne w gospodarce, Polityka ekologiczna
Environmental barriers to economic development, Environmental protection, Natural resource economics, Ecological politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka strukturalna może odegrać znaczącą rolę w promocji technologii środowiskowych, szczególnie w nowych krajach członkowskich. Nowy program, na okres po roku 2006, powinien zatem wzmacniać jej wkład do zrównoważonego rozwoju przez nowelizację zasad działania funduszy strukturalnych oraz wytycznych dotyczących pomocy publicznej polegającej m.in. na promowaniu wspierania inwestowania w technologie środowiskowe we wszystkich sektorach gospodarki.(fragment artykułu)

Nowadays there is more and more strengthening of the dependence between size of pollution and condition of environment and also between size, structure of production and size of natural resources. Size of pollution, its chemical and spatial structure depends first of all on brand, spatial and product structure of economic activity and on structure of natural resources using. Environmental policy in Poland and the European Union has significant restrictive influence on the forming of economic structures. Growing implementation of environmental restrictions in the structural policy, beside all better and common application of environmental technologies, will contribute to modernization of national economies of member states of the European Union, to increasing their technological creativeness and to the development of new markets causing creation of new jobs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 1996/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, DzUrz WE L 257 z 10.10.1996 r. z późn. zm.
  2. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003.
  3. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Stymulowanie technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju: plan działań Unii Europejskiej w zakresie technologii środowiskowych, COM 38/2004.
  4. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, www.npr.gov.pl.
  5. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU 2000 nr 101, poz. 1178, nr 86, poz. 958; nr 114, poz. l 193 oraz DzU 2001 nr 49, poz. 509.
  9. Wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2003.
  10. Wspólna polityka Wspólnoty Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu