BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażyńska Joanna
Tytuł
Wycena środków trwałych w ustawie o rachunkowości i w międzynarodowych standardach rachunkowości
Tangible Assets Valuation in Accounting Act and in International Accounting Standards.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 17-26, bibliografia 6 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Wycena środków trwałych, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Fixed assets, Valuation of fixed assets, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS)
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z wyceną środków trwałych oraz wykazanie podstawowych różnic między uregulowaniami zawartymi w ustawie o rachunkowości a stosowanymi w tym zakresie rozwiązaniami zawartymi w MSR. W artykule pominięto kwestie wyceny środków trwałych w budowie oraz ujęcia aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

The author discusses issues concerning the tangible assets. Also presents basic differences between accounting act and International Accounting Standards.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. Z. Kołaczyk, FORUM, Poznań 2002.
  3. Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
  4. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
  5. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, red. J. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2002.
  6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU z 2002 nr 76, póz. 694 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu