BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Wiktor
Tytuł
Główne atrybuty rozwoju rachunkowości w latach 1931-2006
Main Attributes of Accounting Evaluation in Years 1931-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 54-62, bibliografia 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Amerykańskie standardy rachunkowości
Accounting, Accounting history, International Accounting Standards (IAS), Generally Accepted Accounting Principless (GAAP)
Abstrakt
W artykule zwróconą szczególną uwagę na trzy podstawowe wydarzenia rozwoju rachunkowości czyli: odejście od rachunkowości jednostkowej, tworzonej w ramach poszczególnych państw, do rachunkowości globalnej, opartej na jednolitych zasadach ujętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), podział rachunkowości i wyodrębnienie rachunkowości zarządczej oraz odejście od ręcznego zapisu zdarzeń gospodarczych do zapisów komputerowych.

There are three points which influence on accounting evaluation: firstly, give up from individual accounting in separate countries and create global accounting with International Accounting Standards, secondly division of accounting into financial and management, and advance technology provides changes from manual to computer bookkeeping system.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaraga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
  2. Jarugowa A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na regulacje krajowe, red. A. Jarugowa, Beck C.H., Warszawa 2002.
  3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. J. Sobańska, Wydawnictwo Beck C.H., Warszawa 2003.
  4. Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  5. Surdykowska S. T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1999.
  6. Turyna J., Standardy Rachunkowości MSR-US GAPP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
  7. Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu