BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiedrowska Maria
Tytuł
Zasady tworzenia i ewidencji rezerwy na wyrównanie szkodowości
Rules of Creating and Record of Equalization Reserve
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 75-85, bibliografia 8 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy celowe, Ustawa o rachunkowości, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ewidencja księgowa
Adjusted reserves, Accounting Act, Insurance company, Accounting records
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki naliczania rezerwy na wyrównanie szkodowości, przybliżenie złożonej formuły jej obliczania, a także wykazanie wpływu zasad tworzenia i rozliczania rezerwy na wynik techniczny ubezpieczeń.

The paper presents the complex reserve calculation methods and different way of balance sheet presentation.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiedrowska M., Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1996, praca niepublikowana.
  2. Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, w. Rachunkowość finansowa, cz. II (zaawansowana), red. W. Gabrasewicz, Z. Kołaczyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  3. Paczuła Cz., Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz I, Difm, Warszawa 1999.
  4. Piątek J., Wybrane problemy z rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, t.3, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
  5. Ustawa z dnia 22 maja 2002 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz.l 151 z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzUz 2003 r. nr 218, póz. 2144, zm. DzU z 2004 r. nr 282, póz. 2806.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości DzU z 2002 r. nr 76, póz. 694 z późn. zm.
  8. www.knuife/Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2002 - 2005 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu