BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuśnierek Katarzyna
Tytuł
Sprawozdanie finansowe jednostek pożytku publicznego
Financial Report of Public Benefit Organization.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 111-118, bibliografia 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość sektora publicznego, Instytucje publiczne, Sprawozdanie finansowe, Bilans, Rachunek wyników
Public sector accounting, Public institutions, Financial statements, Balance sheet, Income statement
Abstrakt
Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, a więc także jednostki pożytku publicznego sporządzają sprawozdania finansowe. Opracowanie omawia rodzaje tych sprawozdań tj. bilans, rachunek wyników. Wyjaśniono także pojęcie organizacji pozarządowej.

The article presents different kind of financial report: year balance, income statement and also indicates the meaning of the term non-government organization.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dworowska W., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, ODDK Gdańsk 2005.
  2. Komunikat Komisji ( Europejskiej ) w Sprawie Promowania Roli Organizacji Społecznych oraz Fundacji w Europie (COM (1997) 24).
  3. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, red. A. Kamela-Sowińska, Difin,Warszawa 2002.
  4. Rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, DzU nr 137, póz. 1539 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU nr 96, z późn. zm.
  6. Ustawa o rachunkowości, DzU Nr 121 z 1994 r. z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu