BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motała Łukasz
Tytuł
Istota transferu czasowego i jego ujęcie w księgach rachunkowych klubu piłkarskiego
Temporal Transfer Presented in the Books of Football Club
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 82, s. 163-172, bibliografia 7 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Zarządzanie sportem, Ewidencja księgowa, Rachunkowość
Sport, Sport management, Accounting records, Accounting
Abstrakt
Istotnym elementem prowadzenia działalności przez kluby sportowe jest odpowiedni dobór i pozyskiwanie zawodników. Jedną z instytucji wykorzystywanych przez trenerów jest transfer zawodniczy. Wyróżniamy dwa rodzaje transferów - definitywne (ostateczne) oraz czasowe (tzw. wypożyczenie). Opracowanie omawia istotę transferu czasowego oraz ujęcie tego transferu w księgach rachunkowych klubu nabywającego oraz wypożyczającego.

Football players transfer is basic activity of football clubs. The author in the paper presents the issue of temporal transfer in the books of account the purchase and lending club.(AK)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kabalski P., Wartości niematerialne i prawne, w: Jednostkowe sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, red. A. Jarugowa, SKwP w Polsce, Warszawa 2005.
  2. Martyniuk T., MSR 38 - "wartości niematerialne", w: Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, wydane przez International Accounting Standards Board, publikowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASCF.
  4. Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Warszawa 2004.
  5. Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu PZPN.
  6. Uchwała nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku Prezydium Zarządu PZPN.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DzU z 2002 r., nr 76, póz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu