BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt-Nawara Beata
Tytuł
Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć
The Strategy of the Key Employees Management During International M&As
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 174-183, bibliografia 22 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Fuzje i przejęcia, Kluczowi pracownicy
Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management, Mergers and acquisitions, Key employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia dwa pojęcia używane w artykule „strategia” i „kluczowi pracownicy”. Celem pracy jest wskazanie strategii zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć. Kluczowi pracownicy postrzegani są przez autorkę jako najcenniejszy kapitał ludzki łączący się organizacji, nie tylko determinujący sukces działań mariażowych, lecz także będący głównymi źródłem przyszłych przewag konkurencyjnych.

Access to valuable intangible assets, especially human capital, becomes one of the most important reasons for the companies to merge with or acquire other companies. However, one has to realize that human capital role in the M&As processes is not only limited to its influence on the intangible assets value. It also becomes the key success factor of the M&As processes and the potential source of the future competitive advantage. Due to the fact that the importance of human capital during international M&As increases, it is significant to define activities that help the merging organizations manage key employees, who are the most valuable assets for the organizations. In the article the author describes the activities which should be taken by the merging organizations in order to identify and keep the key employees during the process of an international merger or acquisition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Branison R.N., HR 's Role in Mergers and Acquisitions, "Training and Development", październik 2000.
 2. De Wit В., Meyer R., Strategy: Process, Content, Context: An International Perspective, Thomson Learning 2002.
 3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 4. Gierszewska G., Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Hendry Ch., Human Resource Management. A Strategic Approach to Employment, Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
 6. Jonson G., Scholes K., Exploing Corporate Strategy: Text and Cases, Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 7. Lipka A., Strategie personalne firmy, PSB, Kraków 2000.
 8. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 9. Mintzberg H., Lampe! J., QuinnJ.B., Ghoshal S., The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Prentice Hall, New Jersey 2003.
 10. Obłój K., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Materiály na konferencję 15-16 listopada, Warszawa 2000, s.2, cyt. za: A. Pocztowski, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyzwania u progu XXI w., red. Z. Wiśniewski, UMK, Toruń 2001.
 11. Pene J., Strategie zarządzania: perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 12. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyzwania u progu XXI w., red. Z. Wiśniewski, UMK, Toruń 2001.
 13. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Pocztowski A., Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel" 2001, 1-15 listopada.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metoch, PWE, Warszawa 2003.
 16. Prokurska В., Anathomy of a Merger, "Association Management" 2002, luty.
 17. PurcellJ., The Meaning of Strategy in Human Resource Management, [w:] Human Resource Management. A Critical Text, Thomson Learning, ed. J. Storey, London 2001.
 18. Quinn IB., Mintzberg H., James R.S., The Strategy Process, Prentice Hall, Upper Saddle River 1998.
 19. Sajkicwicz A., Strategia zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, red. M. Robak, SGH, Warszawa 1998.
 20. Schmidt J., The Correct M&A Begins with HR, HR Magazine, czerwiec 2001.
 21. Strużyna J., Wymiary kapitału ludzkiego firmy, [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 22. Thompson J.L., Strategic Management, Thomson Learning 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu