BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załucki Mariusz
Tytuł
Prawo właściwe dla umów licencyjnych znaku towarowego (cz. I)
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 12, s. 26-32, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo własności intelektualnej, Znaki towarowe, Ochrona znaków towarowych, Prawo prywatne międzynarodowe
Intellectual property law, Trademarks, Trademark protection, Private international law
Abstrakt
Autor pisze, że umowy licencyjne mające za przedmiot znak towarowy często powiązane są z tzw. elementem obcym (zagranicznym). Stanowią wówczas taki stosunek prawny, który nie jest w całości zamknięty w obrębie jednego państwa. Powiązanie z obcym obszarem prawnym może nastąpić za pośrednictwem różnych czynników - tzw. łączników, do których należą w szczególności: obywatelstwo stron, miejsce zamieszkania lub ich siedziby, miejsce zawarcia umowy, czy miejsce ochrony danego prawa wyłącznego. Zdaniem autora, dzieje się tak choćby w przypadku zawarcia umowy przez osoby pochodzące z innych państw, czy w sytuacji, gdy państwo siedziby licencjodawcy nie jest równocześnie obszarem, na którym zostaje udzielone uprawnienie do korzystania ze znaku towarowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. K. Beier, Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements, IIC 1982/2, s. 164 i nast.
 2. A. Całus, Wybrane problemy wprowadzania do systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej postanowień konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, PPHZ 1995/18, s. 24 i nast.
 3. E. Drozd, Kompetencja statutów rzeczowego i obligacyjnego w zakresie praw podmiotowych, SC 1979/30, s. 129 i nast.
 4. B. Fuchs, Przepisy wymuszające swoją właściwość w przyszłej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, KPP 2000/3, s. 654 i nast.
 5. J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2003, s. 125.
 6. O. Hartwieg, Pleading Actions and Defences Under Foreign Law [w:] Foundations and Perspectives of International Trade Law, red. I. Fletcher, L. Mistelis, M. Cremona, London 2001, s. 173 i nast.
 7. http://www.opsi.gov.uk/.
 8. http://www.ms.gov.pl/.
 9. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1990, s. 190.
 10. M. Pazdan, Poszukiwanie właściwego sądu i właściwego prawa po 1 maja 2004 r., Rejent 2004/3-4, s. 23-26.
 11. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 20.
 12. J. Poczobut, Niemieckie prawo prywatne międzynarodowe, KPP 2001/2, s. 427 i nast.
 13. W. Popiołek, W sprawie ograniczeń kolizyjnoprawnego wyboru prawa w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar, Kraków 1994, s. 338.
 14. W. Popiołek, Zobowiązania z umów w projekcie Konwencji EWG o prawie właściwym dla zobowiązań umownych i pozaumownych, PPHZ 1979/3, s. 133-153.
 15. R. Sikorski, Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, s. 206.
 16. J. Skąpski, Autonomia woli w prawie międzynarodowym prywatnym, Kraków 1964, s. 103-109.
 17. J. Skąpski, Konwencja EWG z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych jako "model" dla regulacji międzynarodowego prawa obligacyjnego w prawach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego, KPP 1994/2, s. 187-205.
 18. J. Skąpski, Umowa licencyjna w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, ZNUJ PWiOWI 1974/1, s. 368.
 19. S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym, RPEiS 1987/2, s. 35.
 20. M. Świerczyński, Jurysdykcja krajowa a prawo właściwe w Internecie [w:] Prawo Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2004, s. 136.
 21. M. Tomaszewski, Zakres swobody stron w wyborze prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Studia Iuridica 1977/6, s. 59 i nast.
 22. P. Torremans, Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences, IIC 1994/3, s. 391.
 23. E. Ulmer, Die Immaterialguterrechte im internationalen Privatrecht, Köln 1975, s. 12 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu