BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnow Sławomir
Tytuł
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 10, s. 22-37
Słowa kluczowe
Polityka komunalna, Gospodarka komunalna, Działalność gospodarcza
Municipal policy, Public utilities, Business activity
Abstrakt
Działalność gospodarcza stanowi jeden z wielu przejawów działalności gminy jako korporacji publicznoprawnej. W artykule przedstawiono pojęcie działalności gospodarczej w świetle gospodarki komunalnej. Zaprezentowano pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Opisano podmioty realizujące gospodarkę komunalną.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Banasiński, M. Kulesza i J. Szafrański: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997, s. 25.
 2. E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chlabicz: Działalność gospodarcza i jej koncesjonowanie na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, „Radca Prawny" 2001, nr 4, s. 66.
 3. K. Byjoch, S. Redet: Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000, s. 94.
 4. S. Czarnow: Cel i przedmiot przedsiębiorstwa spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1997, nr 11, s. 11 (przedruki: „Rejent" 1998, nr l, s. 56 i „Przegląd Prawa Handlowego" 1998, nr 2, s. 10).
 5. S. Czarnow: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako element gospodarki komunalnej „Rejent" 2002, nr 2-3, s. 41 i nast.
 6. S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10 s. 45 i nast.
 7. S. Czarnow: Status prawny spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, ,,Państwo i Prawo" 1998, z. 4, ss. 69-70.
 8. P. Dobosz, K. Bandarzewski i P. Chmielnicki: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, praca zbiorowa pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2004, ss. 148-159.
 9. Finanse i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Warszawa 2006, s. 74.
 10. A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2007, ss. 17-27.
 11. A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA, Warszawa 2002, ss. 43-58 i 66-72.
 12. Kodeks cywilny, Tom I. Komentarz do art. 1-449, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 977-979.
 13. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-534, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004, s. 148.
 14. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia - zobowiązania. Tom I, (red.) G. Bieniek, Warszawa 1999, ss. 63-64.
 15. Komentarz do KPC. Część I - postępowanie rozpoznawcze. Tom I, (red.) T. Ereciński, Warszawa 2001, s. 921.
 16. C. Kosikowski: Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992, s. 13.
 17. C. Kosikowski: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Łódź-Zielona Góra 1997, s. 22.
 18. C. Kosikowski: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 17 i nast.
 19. M. Kulesza, M. Bitner i A. Koztowska: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2006.
 20. A. Modras: Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8, ss. 62-64.
 21. J. Napierała: Prawo spotek handlowych, pod. red. A. Kocha i J. Napierały, Kraków 2005, ss. 723-738.
 22. W. Pyziol, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek, Kraków 2004, ss. 118, 174-176, 233-236, 547-558.
 23. M. Rudnicki: Partnerstwo publiczno-prywatne. Wybrane zagadnienia prawnoustrojowe i prawnofinansowe, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8, ss. 55-64.
 24. M. Szydło: Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne" 2007, nr 4, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu