BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniowska Joanna
Tytuł
Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje
Shortages of nursing staff and migration of the polish nurses to the EU
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 2, s. 19-21, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Służba zdrowia, Podaż pracy, Migracja zarobkowa
Health service, Labour supply, Economic migration
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W wielu krajach UE nasila się zjawisko deficytu i migracji personelu medycznego. Przyczyną wzrostu popytu na lekarzy i pielęgniarki jest zjawisko starzenia się społeczeństwa. Braki kadrowe wynikają również ze zjawiska starzenia się personelu i zmniejszania się liczby pracowników opieki zdrowotnej. Wymagające warunki pracy i umiarkowane płace prowadzą do wysokiej fluktuacji personelu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku polskich pielęgniarek, które migrują do "starych" krajów UE. Autorka przedstawia wybrane wyniki badania przeprowadzonego w krajach UE. Dokonuje analizy skali zjawiska migracji polskich pielęgniarek do wybranych krajów UE. Prezentuje również dane dotyczące deficytu pielęgniarek w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Many European Union countries face serious problems with the lack and migration of healthcare personnel. The main reason of the increase of demand for doctors and nurses is society aging. Shortages of employees in the healthcare sector are also a result of the aging of healthcare personnel and decreasing of the number of working staff. Moreover challenging and effortful work conditions together with low salary leads to significant staff turnover. Phenomenon of nursing personnel turnover can be observed especially on the example of Polish nurses migrating to the "old" EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Statystyczny 2000-2006 (2000-2006), Warszawa: CSIOZ.
  2. Dyrektywa 2005/36WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r, w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, (DzU UE L. 05.255.22), [dostęp 14.09.2007], dostępny w Internecie: .
  3. MZ (2006), Program monitorowania migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu