BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowicz Jacek
Tytuł
Z problematyki otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 10, s. 46-62
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rekrutacja pracowników, Urzędnik państwowy
Local government, Employee recruitment, Public officials
Abstrakt
W artykule opisano zasady otwartego, konkurencyjnego i jawnego naboru na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym. Przedstawiono ustawowe gwarancje realizacji zasady otwartego, konkurencyjnego i jawnego naboru. Scharakteryzowano pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego w sensie prawnym. Omówiono stanowisko pracodawcy wobec ustawowych ograniczeń w swobodzie doboru pracowników. Zaprezentowano wybrane problemy stosowania zasady jawnego, otwartego i konkurencyjnego naboru.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Borowicz: Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego, „Nowe Zeszyty Samorządowe" 2005, nr 6, ss. 89-94.
  2. J. Borowicz: Wolność pracy, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002, ss. 508-512, 536-538.
  3. A. Dubowik: Nowe zasady naboru do służby cywilnej a zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 2, ss. 20, 24-25.
  4. M. Jabłoński: Prawo dostępu do służby publicznej, (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002 i cytowana tam literatura i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, s. 640 i nast.
  5. Z. Kubot: Umowa o pracę na zastępstwo, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 2, s. 18.
  6. T. Kuczyński w aprobującej glosie do wyroku SA w Łodzi z 20 marca 1998 r., I ACa 136/98, OSP 1999, nr 3 i cytowana tam literatura, tamże, s.157.
  7. I. Olędzka: Kierownik nowo powstałej komórki organizacyjnej, „Prawny Doradca Urzędu" 2007, nr 2, ss. 37-38.
  8. A. Piskorz-Ryń: Wolne stanowisko urzędnicze, „Wspólnota" 2005, nr 21, ss. 54-55.
  9. R. Skwarło: Nowe zasady naboru, „Wspólnota" 2005, nr l, ss. 4-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu