BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata
Tytuł
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych - między standaryzacją, adaptacją a izomorfizmem
Multinational companies' operations and strategies - between standardization, adaptation and isomorphism
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 2, s. 2-10
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Standaryzacja, Adaptacja społeczno-zawodowa, Strategia przedsiębiorstwa, Izomorfizm
International enterprise, Institutional support of entrepreneurship, Standardization, Socially-professional adaptation, Corporation strategies, Isomorphism
Abstrakt
W artykule przedstawiono, jaki wpływ mają przedsiębiorstwa międzynarodowe na standaryzowanie zachowań organizacyjnych w skali świata i jednocześnie jak same, będąc propagatorami standaryzacji, ulegają wpływom otoczenia dostosowując się do jego wymagań. W prowadzonej analizie przyjęto perspektywę badawczą właściwą nowym instytucjonalistom teorii organizacji, w ramach której ukazuje się te podmioty jako instytucjonalne hybrydy; jednoczesnych kreatorów i biorców reguł gry. Przy okazji ukazywania hybrydowej natury przedsiębiorstw międzynarodowych omawia się różnice w działaniach adaptacyjnych i zachowaniach izomorficznych tych podmiotów. Przy omówieniu różnych typów działań dostosowawczych i standaryzacyjnych wskazuje się na różne przesłanki, powody i efekty, podejmowania takich działań przez podmioty gospodarcze. Na podstawie rozważań teoretycznych i wyników badań empirycznych pokazuje się, które z działań adaptacyjnych można uznać za przejaw izomorfizmu i które zachowania izomorficzne prowadzą do standaryzacji działalności. (abstrakt oryginalny)

The article presents multinational companies as institutional hybrids; rule makers and rule takers at the same time. As rule makers they head towards standardizing of their own operations and try to shape universal multinational institutional environment. They are also rule takers at the same time, because they are influenced by national markets and industries and yield to local rules of the game. Operations of multinational companies are therefore continuous strive against those contradictory forces in order to establish perfect match between the level of standardization and adjustment. The article begins with presentation of the global - local dilemma, that face MNCs, then it discusses sources and types of different standardizing and adjustment pressures and differences between adaptation and isomorphism. Finally, it is presented, what kind of adaptation activities we can call isomorphic and what kind of isomorphic behavior leads to standardization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Almond i in., Unraveling Home and Host Country Effects: An Investigation of the HR Policies of an American Multinational in Four European Countries, „Industrial Relations" 2005, No. 2
 2. J.A. Bargh, Automatyzmy dnia powszedniego, „Czasopismo Psychologiczne" 1997, No. 5
 3. Between Imitation and Innovation. The Transfer and Hybridization of Productive Models in the International Automobile Industry, pod red. nauk. R. Boyera i in., Oxford University Press 1998
 4. M.A. Cusumano, The Japanese Automobile Industry: Technology and Management at Nissan and Toyota, Harvard University Press, Cambridge 1985
 5. P.J. DiMaggio, W.W. Powell, The Iron Cage Revisited, Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In: The New Institutionalism in Organizational Analysis, P.J. DiMaggio, W.W. Powell (ed.), The University of Chicago Press, Chicago 1991, s. 63-82
 6. E. Gellner, Uwodzicielski urok psychoanalizy, czyli chytrość antyrozumu, Książka i Wiedza, Warszawa 1985
 7. L.R., Gomez--Mejia, L.E Palich, Cultural Diversity and the Performance of Multinational Firms, „Journal of International Business Studies" 1997, No. 2
 8. W. Head, Adaptive Sociology, „The British Journal of Sociology" 1961, No. 3
 9. S.C. Jain, L.R. Tucker, The Influence of Culture on Strategic Constructs in the Process of Globalization: an Empirical Study of North American and Japanese MNCs, „International Business Review" 1995, No. 1
 10. T. Levitt, The Globalization of Markets, „Harvard Business Review" 1983, No. 5-6
 11. J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, AE, Kraków 1999, s. 66
 12. K. Ohmae, The Borderless World. Power and Strategy in Interlinked Economy, Harper Perennial, New York 1991
 13. G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu