BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Metodyczne aspekty stosowania diagramu FAST
Methodological Aspects of Implementing the FAST Diagram
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 736, s. 75-91, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Metody organizatorskie, Analiza funkcjonalna, Analiza wartości
Organizational methods, Functional analysis, Value analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczne podstawy diagramu FAST w formie zasad i toku postępowania. Ukazano praktyczne przykłady jego zastosowania, ułatwiające wdrożenie tej techniki dla potrzeb praktyki zarządzania i procesu dydaktycznego.

In this article, the author presents the FAST diagram. He describes the technique, including its origins, extent of use, and the implementation process. He supplements this description with three examples that illustrate its application in function analysis. In addition to the EAST diagram, the author also offers a presentation of the SAVE (Society of American Value Engineers) international standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourbon M. [1986], Méthodologie, Chotard, Paris.
 2. Cell Ch.L., Arratia B. [2003], Creating Value with Lean Thinking and Value Engineering, SAVE, International Conference, June 7-11.
 3. Crow K. [2002], Value Analysis and Function Analysis System Technique, DRM Associates, http://www.npd-solutions.com/va.html.
 4. Ćwiklicki M. [2004] Macierz celów i środków, „Przegląd Organizacji”, nr 11.
 5. Littlefield D.M. [2002], The FASTbone Method: Using a Fishbone Diagram to Develop a FAST (Function Analysis System Technique) Diagram, „Interactions”, SAVE International, „The Value Society”, vol. 27, nr 6, June.
 6. Martyniak Z. [1996], Czy zdezaktualizowała się analiza wartości?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 7. Martyniak Z. [1997], Diagram FAST, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
 8. Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie Kraków.
 9. Martyniak Z. [2001], Analiza funkcjonalna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11.
 10. Monograph. Function Analysis Systems Technique: The BASIC [1999], SAVE International.
 11. Obora H. [2005], Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji, rozprawa doktorska, AE w Krakowie, Kraków.
 12. Podgórski A. [1976], Analiza wartości w projektowaniu wyrobów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 83.
 13. Sperling R. [1993], The PDQs Of Fast: Simplifying Function Analysis for Construction Value Studies, International Conference of the Society of American Value Engineers (SAVE).
 14. Tassinari R. [1995], L'analyse functionnelle, AFNOR, Paris.
 15. Value Analysis Team Guide [2003], California Department of Transportation, Division of Design, Office of Special Projects, April.
 16. Value Management, Project Management Practices [2004], US Department of Energy, Office of Management, Budget and Evaluation, Rev. G, December.
 17. Value Methodology Standard [1998], SAVE International, October.
 18. Wixson J.R. [1999], Function Analysis and Decomposition using Function Analysis Systems Technique, INCOSE'99 Proceedings, Idaho.
 19. Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych [2000], red. Z. Martyniak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu