BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Efektywność benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej
Efficiency of Benchmarking in Improving the Activity of Public Utility Organizations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 401-408, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Szpitalnictwo, Usługi pocztowe, Benchmarking
Public utility company, Hospital service, Postal services, Benchmarking
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił metodologię oraz wyniki badań, których celem była ocena efektywności stosowania benchmarkingu w doskonaleniu działalności organizacji nie zorientowanych na zysk. Na potrzeby badań, autor określił te organizacje jako "instytucje użyteczności publicznej". Badania oceniające efektywność wykorzystania benchmarkingu do doskonalenia działalności instytucji użyteczności publicznej, przeprowadzone zostały na podstawie analizy usług pocztowych i zdrowotnych.

The specificity of using of benchmarking in improvement of public activity has been characterised. Multidimensional model as well as criteria and ratios used in the evaluation of benchmarking efficiency in the analysed area have been presented. Description of the results of the research performed by the author, confirming the high efficiency of the benchmarking in improvement of public utility organizations, is the main part of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
  2. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
  3. Lawless D.J., Effective Management. Social Psychological Approach, Prentice Hali, Englewood Cliffs, New Jersey 1972.
  4. Martyniak Z., Efektywność organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000 nr 11.
  5. Patrick M. S., Benchmarking - Targeting, "best practices", "Healthcare Forum Journal", July/August 1992.
  6. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
  7. Rigby D., Management Tools Survey 2003: Usage up as Companies Strive to Make Headway in Tough Times, "Strategy and Leadership" 2003 nr 5 (31).
  8. Tweet A.G., Gavin-Marciano K., The Guide to Benchmarking in Healthcare. Practical Lessonsfrom the Field, Quality Resources, New York 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu